Näringslivsstrategi

Med Näringslivsstrategin 2022 - 2024 tar Lidköpings kommun ett nytt steg i arbetet med kommunens utveckling.

Strategin ger kommunorganisationens förvaltning och bolag ett gemensamt verktyg för ledning och styrning, med näringslivsutveckling som gemensam nämnare. Strategin är även tänkt att fungera som en vägvisare för det gemensamma utvecklingsarbetet mellan kommunorganisation och näringsliv, och tydliggör därför både hur näringslivet kan bidra i utvecklingen, och det vi kan uppnå kommande år om vi krokar arm och arbetar tillsammans.

Kommunal utveckling

Vägvisare för utvecklingsarbete mellan kommun och näringsliv

Strategin är även tänkt att fungera som en vägvisare för det gemensamma utvecklingsarbetet mellan kommunorganisation och näringsliv, och tydliggör därför både hur näringslivet kan bidra i utvecklingen, och det vi kan uppnå kommande år om vi krokar arm och arbetar tillsammans.

Koppling mellan kommunal och regional utveckling

Näringslivsstrategin innebär också ett första steg i att tydligt koppla ihop den kommunala utvecklingen med utvecklingen i Skaraborg och Västra Götaland. Näringslivsstrategin utgår från både de kommunala och regionala visionerna och målen, och planen är att strategin vid nästa revidering år 2024 ska byta namn till ”Tillväxt- och utvecklingsstrategi för Lidköpings kommun” och då ta ett bredare grepp om alla de frågor som skapar förutsättningar för omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Lidköpings styrkor ur näringslivsperspektiv

Vad är då Lidköpings främsta styrkor ur ett näringslivsperspektiv – vad definierar oss och särskiljer oss från andra platser? Tre saker som står ut både när andra beskriver oss och när vi berättar om oss själva är det geografiska lägets fördelar och potential, invånarnas stolthet och drivkraft, samt företagandets bredd och historia. Vår historia och våra specifika styrkor ska användas till att fortsätta utvecklas, om vi stannar upp är det som stärker oss idag snart förlegat.

Framtidsinriktning och anpassning till snabb utveckling

Tiden vi lever i är unik i sin snabbrörlighet och redan under de tre år som denna strategi sätter i fokus kommer det att hända saker som vi idag inte ens kan föreställa oss. Tittar vi framåt mot 2030 som den långsiktiga inriktningen i strategin fokuserar på kommer vårt samhälle och vårt näringsliv att vara än mer förändrat. Trots att vi inte vet exakt vad som kommer att hända kan vi tillsammans ta oss an det som möter oss med ett gemensamt och fastslaget arbetssätt. Kommunens organisation och styrning måste spegla och mötas av utvecklingen inom näringsliv och teknik, utvecklingen går för snabbt och ställer för höga krav för att kunna ske i separata stuprör.

Potential för samarbeten

Vi har en potential att utveckla vårt läge och koppla an mer till både Skövde, Trollhättan och Göteborg, såväl fysiskt som digitalt. Vi har en potential i att beteendemässigt öppna upp för ännu mer dialog, samarbeten och gemensam utveckling. Vi har en potential i att tankemässigt förflytta oss från att vara en stor småstad till en liten storstad.

Vi är redan kända för vår stolthet, och för vår förmåga till framåtanda och entreprenörskap. Nu ska vi komplettera dessa förmågor med att medvetet och strukturerat blicka utåt och bygga inifrån, och på så vis stärka både vår kommun och vårt näringsliv.

Läs strategin i sin helhet här Pdf, 390.8 kB.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se