Anslagstavla

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis avseende bland annat kommunfullmäkiges sammanträden, justerade protokoll, rösträkning i allmänna val och ändringar i detaljplaner.

Här hittar du kallelser och protokoll

Är du intresserad av en specifik nämnd? Filtrera träffarna genom att skriva i rutan nedan.

 1. Välfärdsnämnden 2023-05-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVälfärdsnämnden
  Paragrafer79-96
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareHelena Lans
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 2. Fritids- och föreningsnämnden 2023-05-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansFritids- och föreningsnämnden
  Paragrafer§§ 46-58
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareSofie Klintefelt
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Bildningsnämndens arbetsutskott 2023-04-27
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer48-58
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareAnette Martinsson Jakobsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 4. Miljö- och byggnadsnämnden 2023-05-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och byggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 60-74
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareAnn-Charlott Ahlm
  Anslagets publiceringsperiod (21 dagar, 4 timmar och 0 minuter)
 5. Kommunstyrelsen 2023-05-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer111-142
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareMarika Norrman Kron
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 6. Tillkännagivande om kommunfullmäktiges sammanträde 2023-05-29
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Ansvarig för kungörelsenLinda Mattila
  Dokument eller extern anslagstavlaTillkännagivande KF 2023-05-29.pdf Pdf, 16.9 kB.
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 52-73
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareLinda Mattila
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 8. Kulturnämnd 2023-05-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKulturnämnden
  Paragrafer§§ 31-46
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareSofie Klintefelt
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 9. Bildningsnämnden 2023-05-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBildningsnämnden
  Paragrafer§§ 76-91
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareAnette Martinsson Jakobsson
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 10. Välfärdsnämnden 2023-05-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVälfärdsnämnden
  Paragrafer97-98
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareHelena Lans
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 11. Välfärdsnämndens arbetsutskott 2023-05-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVälfärsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer121-129
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareHelena Lans
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 12. Delegationsbeslut om föreskrift om eldningsförbud från 2023-05-25
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Förvaringsplats för handlingarnaStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  Ansvarig för kungörelsenMaria Åkervall
  Anslagets publiceringsperiod (160 dagar, 1 timmar och 0 minuter)
 13. Revisionen 2023-05-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunens revisorer
  Paragrafer78-93
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareAlice Dahl
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 14. Kommunstyrelsen 2023-05-31 omedelbar justering § 143
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  ParagraferOmedelbar justering § 143
  Förvaringsplats för protokolletStadshuset, Skaragatan 8, Lidköping
  SekreterareLinda Mattila
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)

Miljö- och byggnadsnämnden informerar

Bygglov har beviljats 2023-03-27 för nybyggnad av ostagat torn (48 meter) och teknikbodar på fastigheten Kartåsen 1:1, på Lidåker vid vattentornet.

Beslutet kan överklagas skriftligen inom tre veckor från annonsdagen till Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 511 88 Lidköping eller till bygglov@lidkoping.se. Märk med diarienummer LIMBN-2022-2115. De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).”

 

Överklaga beslut

Tillkännagivanden är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. Under denna tid har du som kommunmedlem rätt att få lagligheten av besluten prövade genom att överklaga till förvaltningsrätten (laglighetsprövning).

Ett beslut överklagas skriftligt. I överklagandet ska du ange vilket beslut som överklagas, vilket eller vilka fel du tycker har gjorts samt ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress så att domstolen kan nå dig. Överklagandet ska lämnas till Förvaltningsrätten i Jönköping, Box 2201, 550 02 Jönköping.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då det anslås, det vill säga inom den tid tillkännagivandet är publicerat på anslagstavlan.

Förvaltningsrätten ska upphäva ett överklagat beslut om:

 1. Det inte har tillkommit i laga ordning
 2. Beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
 3. Det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 4. Beslutet strider mot lag eller annan författning

Överförmyndare västra Skaraborg telefontider

Du når oss på våra telefontider tisdagar 9-12 och torsdagar 13-15. Ring kontaktcenter för att boka besök, telefon 0510-77 00 00.

Överförmyndarnämnden i Lidköping ingår i organisationen Överförmyndare västra Skaraborg tillsammans med överförmyndarna i kommunerna i Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Vara och Karlsborg.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: