Parkering

Inom Lidköpings centrum finns 2 400 allmänna parkeringsplatser. På många av dem kan du parkera gratis men på 466 stycken är det avgift.

Avgiften är bland annat till för att skapa rotation på parkerade fordon och skapa förutsättningar för att hitta en ledig plats. Avgiften går till skötsel, snöröjning, trafikövervakning och underhåll av parkeringsplatserna och automaterna.

I Lidköpings kommun är det tillåtet med tomgångskörning under 1 minut. Om detta och annat kan du läsa mer om i Lokala hälsoskyddsföreskrifter. Länk till annan webbplats.

Om du ser någon som låter bilen gå på tomgång över en minut kan du anmäla det till polisen på telefon 114 14. Om polisen konstaterar brott utreds det sedan av en allmän åklagare. Fällande dom kan ge böter.

Parkeringsnormen anger minsta antalet parkeringar per 1000 kvadratmeter bruttoarea som ska finnas i kommunen. Parkeringsnormen är politiskt antagen och finns att läsa i sin helhet här Länk till annan webbplats..

Parkeringsavgiften är sju kronor/timme.

Felparkeringsavgifter

Taxan har tre olika avgiftsnivåer 500, 750 och 1000 kronor.

Några exempel på vad du får betala om du parkerar fel.

1000 kronor

 • Förbud att stanna och parkera.
 • Parkering på handikapparkering utan tillstånd.
 • För nära övergångsställe.

750 kronor

 • För nära gatukorsningar.
 • Mot färdriktning.
 • Parkeringsförbud.

500 kronor

 • Ej betald parkeringsavgift.
 • Parkeringstiden har gått ut.

Datumparkering har förändrats för att förbättra framkomligheten vid snöröjning, sopning och ogräsbekämpning av gatorna. Var vänlig respektera dessa regler.

Datumparkering innebär att parkeringsförbud gäller utmed gatan enligt följande:

Jämna husnummer innebär parkeringsförbud jämna datum.
Ojämna husnummer innebär parkeringsförbud ojämna datum.
Datumparkering gäller enbart vardagar klockan 00:00-12:00 året runt.

Område med förbud att parkera fordon

Inom p-förbudsområden i centrala delen av Nya staden får du endast parkera på angivna platser.

Förstora bilden

Datumparkering, klicka på kartan för större bild

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är till för dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig. Med parkeringstillståndet kan du parkera närmare platsen dit du ska. För rörelsehindrad som inte kör bilen själv utfärdas parkeringstillstånd endast om man regelbundet behöver hjälp utanför bilen.

För att ansöka om parkeringstillstånd i Lidköping måste du vara folkbokförd i kommunen. Till ansökan ska ett läkarintyg bifogas. Du hittar ansökan i vår självserviceportal. Länk till annan webbplats.

När du blir beviljad parkeringstillstånd kommer en handläggare att kontakta dig för komplettering med ett foto.

Tillståndet gäller på:

 • parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade.
 • gata, väg, med flera där vägmärke anger att det är parkeringsförbud.

Tillståndet gäller inte:

 • på privat mark eller i garage om inte ägare medgivit det.
 • där det är förbjudet att stanna.
 • på plats för visst ändamål, till exempel lastplats, taxiplats, vändplats.
 • på hållplats för buss.
 • på huvudled.

Tänk på:

 • Tillståndet är personligt.
 • Den som kör en rörelsehindrad person får utan tillstånd stanna där vägmärke visar att det är stopp- eller parkeringsförbud. Detta för att hjälpa till med av- eller påstigning och ge hjälp utanför fordonet. Föraren måste vara uppmärksam så att fordonet inte hindrar andra eller orsakar trafikfara. Man får inte stanna längre än vad som är absolut nödvändigt.
 • Parkeringstillståndet är stöldbegärligt. Tänk på att inte låta tillståndet ligga kvar i bilen när det inte används.

Avgift

I Lidköpings kommun är det avgiftsfritt att parkera med tillstånd för rörelsehindrad. Regionen har tagit samma beslut för sjukhusområdet.

Centralt i Lidköping hittar du en ställplats vid följande platser.

Östra hamnen, vid järnvägsbron

Centrumnära parkering tillgänglig 1:a maj till och med 30 september

Beskrivning: Parkering ett stenkast från shopping och restauranger vid kanten av Lidan som rinner genom Lidköping. Det är tillåtet att stå 24 timmar. Det gäller endast Personbil klass 2 (Husbil, inte vanliga bilar).

 

Norra Torngatan, på Kopparportens parkering

Centrumnära parkering för husbilar och bilar tillgänglig året runt, avgiftsbelagd.

Parkering i direkt anslutning till shopping och restauranger. Det är tillåtet att stå 24 timmar.

 

Hallgatan, vid Volvoparken

Parkering för husbilar och personbilar, 500 meter till centrum.

Tillgänglig året runt, det är tillåtet att stå 24 timmar.

I direkt anslutning till Volvoparken, lekplats, Sparbankens arena och badhuset finns denna parkeringsplats för husbilar. På samma yta finns även parkeringsplatser för personbilar.

 

Möjlighet att tömma latrin och gråvatten finns på:

 • Kronocampingen
 • Skogscampingen vid Läckö Slott

Möjlighet att tömma latrin:

 • Kartåsens rastplats
 • Lidans rastplats

På våra parkeringsplatser används två olika tjänster för SMS-parkering, EasyPark och Parkster, som fungerar med alla typer av mobiltelefoner och är ett komplement till befintliga parkeringsautomater. Du kan via företagens appar eller genom att skicka ett SMS starta en parkering och senare på samma sätt avsluta parkeringen när du åker därifrån. På så vis betalar du endast parkeringskostnaden för den tid du använder. Tjänsten går att använda utan någon förregistrering.

Läs mer om tjänsten på Easyparks webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om tjänsten på Parksters webbplats. Länk till annan webbplats.

Förstora bilden

SMS-parkering, klicka på kartan för större bild

Om du parkerar på allmän gata får bilen stå där högst 24 timmar. Det innebär alltså att du inte kan ställa bilen utanför villan eller hyreshuset och sedan resa bort en vecka. Om det finns andra maxtider, anges det på tilläggstavlan eller på parkeringsautomaten. Där ser du också vilka dagar och klockslag maxtiden gäller.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se