Rökfria miljöer

För flera områden utomhus är det rökförbud. Ambitionen med lagen är bland annat att skapa fler rökfria miljöer och också att rökförbudet i de rökfria miljöerna omfattar alla ”rökningsprodukter”, även produkter som elektroniska cigaretter (e-cigaretter), örtprodukter och andra produkter som inte innehåller tobak eller nikotin.

Rökförbuden finns till för att undvika att människor, särskilt personer med astma och allergier, blir utsatta för farliga ämnen från röken. Ett annat syfte är att påverka människors attityd till rökning och därigenom motverka att barn och ungdomar börjar röka.

Områden

Rökförbudet omfattar bland annat följande områden:

  • Uteserveringar
  • lokaler dit allmänheten har tillträde och dess entréer
  • Kollektivtrafiken
  • Lekplatser
  • Idrottsanläggningar utomhus
  • skolgårdar
  • lokaler där allmänheten har tillträde
  • sjukhus
  • restauranger

Man kan få mer information om rökfria miljöer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Ansvar och tillsyn

Ansvaret för rökförbudet ligger på den som har praktiska möjligheter att se till att förbudet följs. Till exempel verksamhetsägaren om det gäller ett café och kommunen om det är en idrottsanläggning i kommunal regi.

Kommunerna har ansvaret för tillsyn över rökfria miljöer.

Om man anser att verksamhetsutövare inte följer lagen kan man vända sig till Område miljö och hälsa i Lidköpings kommun via Kontaktcenter.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.

E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se