Din sökning näringsliv gav 46 träffar

 • Näringslivsstrategi

  Näringslivsstrategi Med Näringslivsstrategin 2022 - 2024 tar Lidköpings kommun ett nytt steg i arbetet med kommunens utveckling. Strategin ger kommunorganisationens förvaltning och bolag

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Område näringsliv / Näringslivsstrategi

 • Område näringsliv

  Område näringsliv Område näringsliv ansvarar för näringslivsfrågor och åtgärder för att främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Invånare och företag har tillgång till professionell

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Område näringsliv / Område näringsliv

 • Starta och driva företag

  för nyföretagare. NyföretagarCentrum Lidköping ingår i en riksomfattande organisation med syfte att hjälpa och stödja blivande och nyblivna företagare. Tillsammans med näringslivet och Lidköpings kommun arbetar

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Område näringsliv / Starta och driva företag

 • Svensk Handels varningslista

  Svensk Handels varningslista Undvik att bli lurad av oseriösa företag. Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Område näringsliv / Svensk Handels varningslista

 • Livsmedelsverksamhet

  Livsmedelsföretag Alla som driver ett livsmedelsföretag ska vara registrerade hos kommunen eller länsstyrelsen, alternativt godkända eller registrerade hos Livsmedelsverket, beroende på typ av verksamhet. Exempelvis restauranger, kiosker, butiker och

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Tillstånd, regler och tillsyn / Livsmedelsverksamhet

 • Lokaler för hälso- och hygienverksamhet

  Lokaler för hälso- och hygienverksamhet Miljö-Hälsa kontrollerar att gällande krav uppfylls på lokaler för hälso- och hygienverksamhet i kommunen. Den som bedriver verksamheten ska ha rutiner för att fortlöpande kontrollera utrustning med mera för

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Tillstånd, regler och tillsyn / Lokaler för hälso- och hygienverksamhet

 • Lotteritillstånd

  Lotteritillstånd Ska din förening ha ett lotteri? Då kan föreningen behöva ansöka om registreringslotteri. Lidköpings kommun ansvarar för och har tillsyn för lotterier Den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden och en ny lag infördes –

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Tillstånd, regler och tillsyn / Lotteritillstånd

 • Miljöfarlig verksamhet

  Miljöfarlig verksamhet Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra störningar för människors hälsa eller miljön. Det kan vara i form av utsläpp till mark, vatten eller luft, genom hantering av

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Tillstånd, regler och tillsyn / Miljöfarlig verksamhet

 • Receptfria läkemedel

  Receptfria läkemedel Försäljning av receptfria läkemedel ska anmälas till Läkemedelsverket. Kommunen har sedan ansvar för att kontrollera att försäljarna följer regelverket kring Lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel. Det innebär bland annat

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Tillstånd, regler och tillsyn / Receptfria läkemedel

 • Serveringstillstånd för alkohol

  Serveringstillstånd för alkohol För att få servera eller sälja spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat måste du ha ett serveringstillstånd. Tillståndet kan vara till allmänheten eller till slutna

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Tillstånd, regler och tillsyn / Serveringstillstånd för alkohol

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se