Stöd till familjer, vuxna, barn och unga

Adoption

Har du funderingar på att adoptera ett barn? Då kan du som bor i Lidköping, Vara, Essunga, Grästorp eller Skara kommun vända dig till oss för att få information om hur en adoption går till.

Familjecentralerna i Lidköping

Familjecentralerna i Lidköping vänder sig till dig med barn som är 0-6 år. Här samverkar barnmorskor, barnhälsovårdssjuksköterskor, förskollärare och föräldrarådgivare.

Familjehem, kontaktfamilj, extravuxen

Kan du hjälpa till att ge ett barn en bättre chans? Vi söker just nu hem till ett flertal barn och behöver din hjälp.

Familjerådgivningen

Du som är vuxen och har problem i relationen med din partner eller problem inom familjen, kan vända dig till familjerådgivningen. På familjerådgivningen arbetar vi med rådgivning, samtalsstöd och bearbetning vid relationskriser i par och familjer.

Fastställa faderskap, föräldraskap

Socialförvaltningen i kommunen är ansvariga för att fastställa faderskap och föräldraskap. Här kan du läsa mer om hur det går till.

Föräldrastöd, familjebehandling och anhörigstöd

Du som är förälder kan få stöd av oss på Social Välfärd. Som familj kan ni få hjälp med bland annat familjerådgivning och föräldrautbildning.

Samarbete efter skilsmässa och separation

Denna digitala plattform är tänkt att hjälpa skilsmässoföräldrar att hantera egna utmaningar, bli bättre på att förstå och stötta sina barn och undvika typiska fallgropar i föräldrasamarbetet.

Stöd vid skilsmässa och separation

För familjer som går igenom skilsmässa eller separation, eller som funderar på det, finns hjälp att få. Familjerätten i Lidköping är till för er som bor i Götene, Essunga, Grästorp, Skara, Vara eller Lidköpings kommun.