Om kommunen

Fakta om Lidköping

Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga.

Jämförelser, analys & undersökningar

Kvalitet handlar om att uppfylla och helst överträffa kundernas förväntningar. För Lidköpings kommun innebär det att vi vill erbjuda invånarna tjänster av hög kvalitet.

Kommunarkiv

När du behöver hjälp att ta fram handlingar i kommunens arkiv har vi bästa möjlighet ge dig en god service om du bokar tid för besök.

Kommunikationskanaler

Se vilka kommunikationskanaler vi jobbar med för att nå dig med information.

Nej till droger

Här kan du läsa vad den senaste drogvaneundersökningen visade. Du kan också få information om vilket stöd och hjälp som går att få samt vilka viktiga insatser du som förälder kan göra.

Tillsammans spar vi energi

Kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det

Trygghet

Lidköping är en säker och trygg kommun att leva i. Men världen runt oss förändras ständigt och därför behövs ett kontinuerligt arbete för att behålla och vidareutveckla tryggheten vi har i vårt område.

Visselblåsarfunktion

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet.

Öppna Data

Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande.