Föreningsliv och studieförbund

Det finns en stark tradition av föreningsliv i Lidköping och många är medlem i en eller flera föreningar på sin fritid.

Föreningarna ger dig möjlighet att utöva olika sporter och delta i kreativa verksamheter. Studieförbunden erbjuder en mängd kurser av olika slag. I dessa sammanhang kan du lära känna andra invånare med samma intressen. För dig som är ny i landet kan medlemskap i en förening vara ett sätt att få nya vänner och snabbt lära dig svenska språket.

Så här gör du om du vill bilda en förening

Att gå samman i en förening är att samlas i en gemenskap kring ett intresse eller en idé. I en förening kan du som medlem, under demokratiska former, utveckla ett intresse tillsammans med andra. Nedan hittar du de viktigaste punkterna för att starta en förening.

Föreningen bildas

På mötet då föreningen bildas ska alla som är med ha samma möjligheter att diskutera och påverka vad som bestäms. Det är på detta möte ni väljer styrelse. Det är också nu ni beslutar om föreningens namn, stadgar och medlemsavgift.

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Stadgar

Stadgarna är föreningens egna regler. I stadgarna står bland annat vilket som är föreningens syfte, vilka som kan vara medlemmar och vad man ska göra ifall föreningen ska upplösas.

Registrera dig i vårt register

Önskar du att registrera dig i vårt föreningsregister är du välkommen att höra av dig till oss.

Behöver du stöd?

Lidköpings kommun har inget startbidrag när man startar en förening. Däremot ska ni ansöka om att bli stödberättigade för att kunna ta del av föreningsbidrag. Länk till annan webbplats.

Läs mer om att starta en förening här. Länk till annan webbplats.

Studieförbund som kommunen stödjer

Kommunen stödjer tio studieförbund och SISU idrottsutbildarna som tillsammans erbjuder ett brett och varierat utbud.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se