Boka Dina-scenen och logevåning

Dina-scenen kan hyras separat eller tillsammans med logevåningen.

I hyresavgiften ingår

För Dina-scenen

Elkostnad, Scenpodier, backdrop, scenstolar, enkla bord, flaggor till flaggstänger, stege, mixertält, basljusramp (framkant), hörslinga, soptunnor.
All annan utrustning bekostas av hyresgästen.

För loger Gula villan

På andra våningen i nära anslutning till Dina-scenen ligger loge-våningen. I hyresavgiften ingår elkostnader, förbrukningsmaterial, städ, full utrustning i kök, mat/sammanträdesbord, avslappningshörna/soffor, loge/smink/omklädningsrum.

Hyresobjektets skick

  • Scenen/logevåningen är vid tillträdandet i ett skick utan anmärkning. Skador på scenen, logevåningen eller planteringar i Stadsträdgården uppkomna genom hyresgästens ovarsamhet, ersätts av hyresgästen. Åverkan på inventarierna, uppräknade enligt ovan, ersätts enligt anskaffningsprincipen till fullo och faktureras hyresgästen.
  • Hyresgästen ska grovstäda scengolv och plocka upp eventuellt skräp i publikområdet. Vid ostädat kommer hyresgästen att debiteras enligt gällande taxa av kommunen anlitad leverantör. Vid hyra av logevåningen ingår städ men vi ber er att tömma sopor i kök och papperskorg i toalettutrymmet.
  • Vid arrangemangets slut återställs alla inventarier till scenförrådet. Bänkar återställes som vid tillträdelsen. Om arrangören inför arrangemangen inte vill att bänkarna ska stå framme kontakta Enhet fastighet och park på telefon 0510 – 77 00 40, senast fem dagar innan arrangemanget.
  • Flyttning av bänkar medför en kostnad av 1 600 kronor inklusive moms, vid annan tid 2 400 kronor inklusive moms. Kostnad kan även tillkomma vid avstängningar.

Fordonstrafik

  • All fordonstrafik i Stadsträdgården är förbjuden. Undantag är fordon med handikapptillstånd. Nyttofordon, leveranser med mera får köra via markerade leder. Efter lastning eller lossning ska fordonet avlägsnas.
  • Parkering/uppställning av fordon i Stadsträdgården är inte tillåtet.
  • Servering med mera tillåts på markerad plats.

Tillstånd

  • Det är hyresgästens ansvar att söka tillstånd hos Polismyndigheten för användning av kommunal mark.
  • För servering av mat och dryck krävs särskilda tillstånd som söks hos kommunen.

Riktvärden för ljudet

De konserter som genomförs på Dina-scenen i Lidköpings stadsträdgård leder till höga ljudnivåer för de kringboende. Alla evenemang ska hålla sig inom ramen för rekommenderad ljudnivå.

För konserter där både barn och vuxna har tillträde gäller följande nivåer:

Ljudtrycksnivå
Maximalt ljud LAFmax 110 dB
Ekvivalent ljud LAeqT 97 dB

Nycklar

Nycklar till Dina-scenen och/eller logevåningen kvitteras ut och hämtas hos biblioteket enligt överenskommelse.

Kontakt

Jennifer Lerman

Titel: Kultursamordnare

Enhet: Bildning

Tel: 0510771607

E-post: Jennifer.Lerman@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

 

Sidansvarig: kulturfritid@lidkoping.se