Kundval inom daglig verksamhet enligt LSS

Kommunen kan välja att konkurrensutsätta hela eller delar av sin verksamhet. Lagen om valfrihetssystem, LOV, reglerar vad som gäller när myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till kunden att välja vem som ska utföra den efterfrågade tjänsten.

I Lidköpings kommun finns kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) för daglig verksamhet. Syftet med kundvalet är att öka kundens möjlighet att själv kunna välja vem som ska utföra den insats som kunden har rätt till.

Ansökan sker i enlighet med publicerat förfrågningsunderlag och skickas till Sektor social välfärd. Handläggningstiden beräknas till tre månader innan ansökan överlämnas för beslut i välfärdsnämnden.

Ersättningsnivåer 2024 (per månad, 30 dagar)

Nivå 1 heldag 18 671 kr, halvdag 9 336 kr
Nivå 2 heldag 19 510 kr, halvdag 9 755 kr
Nivå 3 heldag 20 792 kr, halvdag 10 396 kr
Nivå 4 heldag 34 298 kr, halvdag 17 149 kr

Nivå 1 Inget stöd

Brukaren klarar det mesta på egen hand under sin dagliga verksamhet. Exempelvis behöver brukaren stöd i schema samt handledning i att starta eller avsluta arbetsuppgifter. Brukaren klarar personlig vård, matsituation och kommunikation med mera relativt självständigt.

Nivå 2 Lite stöd

Brukaren klarar en del arbetsuppgifter på egen hand men behöver mer pedagogiska insatser och handledning vid olika moment. Exempelvis klarar brukaren att arbeta i grupper i olika storlekar. Brukaren har behov av handledning vid arbetsuppgifter och kan behöva viss handledning vid personlig vård, vid matsituation, med kommunikation mm.

Nivå 3 Mer stöd

Brukaren behöver mer eller mindre stöd under hela tiden under vistelsen på daglig verksamhet. Exempelvis de brukare som är i enskilda grupper och brukare som inte kan lämnas ensam eller som har behov av ständig uppsikt eller ett tillsynsbehov. Brukaren kan inte arbeta i grupp utan personalstöd och behöver stöd av personal vid personlig vård, matsituation, vid kommunikation mm.

Nivå 4 Omfattande stöd

Brukaren behöver en helhetslösning. Brukaren har ett omfattande behov av stöd utifrån alla eller vissa livsområden.

Kontaktuppgifter
Sektor social välfärd
socialvalfard@lidkoping.se
0510-77 00 00 (be om att få komma till inköpsansvarig på Sektor social välfärd)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: socialvalfard@lidkoping.se