Om våra badplatser

Här hittar du information om bland annat vattenkvalitét och tillgänglighet på våra badplatser.

Här hittar du aktuell badtemperatur i Villabadet, Framnäs strandpark och Svalnäs Länk till annan webbplats.

Provtagningen sker enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2012:14 - bakterieanalyser, Intestinala enterokocker och Escherichia coli.

Beroende på hur hög bakteriehalten är bedöms vattnet antingen som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Vid otjänligt prov tas snarast ett omprov och vi avråder från bad tills vattenkvaliteten har förbättrats.

Vill du veta om en särskild badplats i Sverige har ett bra badvatten?

Läs om vattenkvalitet på havochvatten.se Länk till annan webbplats.

Camping får inte ske på offentlig plats motsvarande de offentliga kommunala strandbaden.

Under badsäsongen 1 maj till 15 september får man inte ta med hundar till offentliga kommunala badplatser.

Enligt allemansrätten har man rätt att vistas och bada med hund överallt där det inte är uttryckligen förbjudet. Varken markägare eller andra får hindra människor från att vistas och bada med hund. Däremot har man rätt att utestänga dem från bryggor.

Båtgården och Östra Sannorna (vid Svenska foder) är två exempel på platser där det är tillåtet att bada med hund.

En hundägare ska alltid ha hunden under kontroll och kopplad under den tid och på de platser det krävs. Även i vattnet måste hunden kunna hållas under uppsikt. Detta gäller ej ledarhund eller hund i offentlig tjänst.

I Lidköpings kommun arbetar vi med att öka tillgängligheten på alla offentliga platser. Se respektive bad ´för mer information.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se