Vad är Öppna Data

Genom att tillgängliggöra Öppna Data, främjar Lidköpings kommun innovation och skapar bättre möjligheter för skapandet av nya digitala tjänster.

Utan begränsningar

Öppen data är information som tillgängliggörs utan begränsningar i form av upphovsrätt, patent eller sekretess, genom att den är fri från personuppgifter och i övrigt hemliga uppgifter. Allmänheten är fri att ta del av informationen och använda den nästan hur som helst.

Open Knowledge International definierar Öppna Datas viktigaste egenskaper:

  • Tillgänglighet och tillgång: Datan ska finnas tillgänglig i sin helhet och utan mer än en rimlig reproduktionskostnad, företrädesvis genom att ladda ner via Internet. Data måste också vara tillgängliga på ett bekvämt sätt och i modifierbar form.
  • Återanvändning och Återdistribuering: Datan måste delas på villkor som tillåter återanvändning och återdistribuering, inklusive uppblandning med andra datamängder .
  • Universellt brukande: Alla måste kunna använda, återanvända och återdistribuera datan - det ska inte finnas några inskränkningar för personer eller grupper. Till exempel är, "icke-kommersiella" restriktioner som skulle förhindra "kommersiell" användning, eller begränsningar för användning inom vissa verksamheter (t ex endast i utbildning), inte tillåtna.

Du kan läsa hela den kompletta definitionen på Open Knowledge Internationals webb som du hittar bland länkar på denna sida.

Vi behöver din hjälp!

Lidköpings kommun gillar transparens, innovation och delaktighet och behöver din hjälp för att identifiera och skapa nya datakällor att dela. Kontakta oss gärna om du har frågor, förslag eller funderingar kring vår satsning på Öppna Data.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se