Modersmålsundervisning

Här hittar du information om förberedelseklass, svenska som andraspråk och modersmål som vänder sig till flerspråkiga barn och elever.

Förberedelseklass

Är du nyinflyttad till Sverige och har barn i åldern 7-16 år? Då är ditt barn välkommen till någon av våra förberedelseklasser. Hos oss får ditt barn lära sig svenska språket, eleverna lär sig också om skolsystemet, samhället och kulturen i Sverige. Läs mer om förberedelseklass

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett ämne i grundskolan för elever med annat modersmål än svenska. Svenska som andraspråk har en egen kursplan. Betyg ges i årskurs 6 till årskurs 9. Rektor beslutar om undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas för elev.

Modersmål

Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som lärs in och som talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.

Modersmål är ett eget ämne i grundskola med en egen kursplan. Betyg i modersmål ges från årskurs 6, men eleven får ett skriftligt omdöme från årskurs 1-5.

Modersmålsenheten

Inom Modersmålsenheten arbetar modersmålslärare och studiehandledare. Vi arbetar med alla förskolor och skolor i Lidköpings kommun, enheten har en egen verksamhetschef.

Vi har idag möjlighet att erbjuda modersmålsundervisning i över 20 olika språk. Vi arbetar också med modersmålsundervisning i förskolan och i förskoleklass, det innebär att en modersmålslärare finns med redan från inskolning och under barnets fortsatta förskoletid/tid i förskoleklass.

I grundskolan arbetar vi med studiehandledning, det innebär att de elever som behöver får stöd i undervisningen på sitt modersmål. Det är elevens rektor som beslutar om eleven har behov av studiehandledning.

Vem kan få modersmålsundervisning?

Om en, eller båda, av elevens vårdnadshavare har annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven ska undervisning ges i detta språk som ett ämne.

För att få undervisning måste dock följande kriterier uppfyllas:

 1. eleven har grundläggande kunskaper i språket
 2. eleven önskar på undervisning i sitt modersmål
 3. minst fem elever i kommunen önskar undervisning i aktuellt språk
 4. lämplig lärare finns

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. Finns det intresse, tillräckligt antal elever och lämplig lärare undersöks möjligheten att erbjuda eleverna modersmålsundervisning 40 min/vecka.

Elever som deltar i modersmålsundervisning får omdöme i ämnet årskurs 1-5. Elever i årskurs 6-9 får betyg. Undervisningen sker enligt överenskommelse med
modersmålslärare, ofta efter skoltid.

Ansökan behöver endast göras en gång för eleven och gäller under hela grundskoletiden. Om önskemål finns om att avbryta modersmålsundervisning ska detta göras skriftligt.

Modersmål i förskolan

I förskolan finns modersmålsundervisning som en integrerad del av förskolans verksamhet. Det innebär att modersmålslärare arbetar i barngruppen och förstärker barnens modersmål och kultur. Pedagogerna i förskolan och modersmålslärarna arbetar tillsammans med ett interkulturellt förhållningssätt för att lyfta alla barns språk och kultur på ett positivt sätt.

För att nå målet går en del av pedagogerna i förskolan tillsammans med modersmålslärare i handledning inom området flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan.

Har du frågor om de regler som gäller för de nationella minoritetsspråken? Kontakta Sara Engman

Kontakt

Sara Engman

Titel: Enhetschef

Enhet: Bildning

Tel: 0510-770683

E-post: Sara.Engman@edu.lidkoping.se

Vilka språk undervisar Modersmålsenheten i?

Modersmålspedagogerna på Modermålsenheten undervisar i:

 • Albanska
 • Arabiska
 • Armeniska
 • BKS (bosniska/kroatiska/serbiska)
 • Dari-farsi
 • Engelska
 • Finska
 • Franska
 • Italienska
 • Kinesiska
 • Kurdiska (kurmanji, badinani, sorani.)
 • Persiska
 • Polska
 • Portugisiska
 • Romani
 • Ryska
 • Somaliska
 • Spanska
 • Syrianska/syriska
 • Thailändska
 • Tigrinja
 • Tjetjenska
 • Turkiska
 • Ukrainska
 • Vietnamesiska

Modersmål i förskolan

I förskolan finns modersmålsstöd som en integrerad del av förskolans verksamhet. Det innebär att modersmålspedagoger arbetar i barngruppen och förstärker barnens modersmål och kultur. Pedagogerna i förskolan och modersmålspedagogerna arbetar tillsammans med ett interkulturellt förhållningssätt för att lyfta alla barns språk och kultur på ett positivt sätt.

För att nå målet går en del av pedagogerna i förskolan i handledning inom området flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se