Bidrag och stipendier

Bidrag till folkbildningen

Kultur- och fritidsnämnden, Lidköpings kommun har beslutat att följa Västra Götalands Bildningsförbunds rekommenderade riktlinjer vid fördelning av bidrag till folkbildningen:

Bidrag till lokal utveckling

Bidrag för utvecklingsprojekt från Leader Nordvästra Skaraborg och Fiskeområde Vänern för föreningar, företag och organisationer.

Föreningsbidrag för frivilligt socialt arbete

Ideella föreningar som bedriver frivilligt socialt arbete i enlighet med inriktningen i socialtjänstlagen kan söka föreningsbidrag via vår e-tjänst.

Föreningsbidrag för föreningar inom Kultur & Fritid

Det finns en stark tradition av föreningsliv i Lidköping och många Lidköpingsbor är medlemmar i en eller flera föreningar.

Föreningsbidrag äldre- och funktionsnedsättning

Föreningar i Lidköping som bedriver aktiviteter i linje med fritids- och föreningsnämndens verksamheter kan söka föreningsbidrag.

Kultur- och fritidsstipendium

Kultur- och fritidsnämnden delar årligen ut 4 stipendier, kulturstipendium och fritidsstipendium på vardera 25 000 kronor dessutom kulturstipendium och fritidsstipendium för unga mellan 13-25 år på vardera 10 000 kronor.

Pris för hållbar utveckling

Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling delas ut årligen. Det går till ett företag och en förening som har gjort något särskilt för hållbar utveckling.

Stöd till landsbygdsutveckling

Har du en idé som passar in i handlingsplan för landsbygdsutveckling?

Tillgänglighets- och bemötandepriset

Lidköping ska vara en kommun för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator, torg och offentliga platser, och även i offentliga lokaler, butiker och restauranger.

Ungdomspeng - arrangemangsstöd för unga

Bor du i Lidköping, är mellan 13-29 år och vill anordna ett arrangemang i kommunen kan du ansöka om ett ekonomiskt stöd för att genomföra det.

Utvecklingsmedel för ökad social hållbarhet

Det kommunala rådet Forum för social hållbarhet ska bland annat verka för att Program för social hållbarhet genomförs på ett samordnat och effektivt sätt i kommunen och tillsammans med externa aktörer.