Vad är en nybyggnadskarta och när behövs den?

En nybyggnadskarta är ett kartunderlag för bygglov inom detaljplanelagt område och samlad bebyggelse som innehåller information om till exempel fastighetsgränser, planbestämmelser, angränsande vägar och anslutningspunkter för vatten och avlopp.

När krävs en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskarta krävs i regel i detaljplanerat område och samlad bebyggelse.

  • Nybyggnad av bostadshus/fritidshus
  • Nybyggnad av byggnader för verksamheter, handel, lager etc.
  • Nybyggnad av garage och andra komplementbyggnader > 30 m2.
  • Nybyggnad av garage och andra komplementbyggnader som ligger närmare gräns än 4,5 m, alternativt närmare än detaljplan tillåter.
  • Tillbyggnader > 30 m2.
  • Tillbyggnader som ligger närmare gräns än 4,5 m, alternativt närmare än vad planen tillåter.

Vad kostar en nybyggnadskarta?

Prisexempel enligt 2022 års taxa

Bostadshus eller fritidshus: 7 728kr
Övriga byggnader: 7 728 kr (och stigande med tomtstorlek)
Komplementbyggnad (fristående): 2 415 kr
Tillbyggnader: 2 415 kr

Hur levereras nybyggnadskartan?

Nybyggnadskartan levereras via e-post som pdf och dwg-fil. Vi skickar även en papperskarta med post om så önskas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bygglov@lidkoping.se