Tillgänglighetsredogörelse

Lidköpings kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser. Den här sidan beskriver hur lidkoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I webbplatsen lidkoping.se ingår följande underliggande webbplatser:

De la Gardiegymnasiet
Campus västra skaraborg
Sparbanken Lidköping Arena
Kultur i Lidköping
Lidköping växer
Vänermuseet
Lidköping miljö och teknik AB
Lidköping elnät AB

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lidkoping.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till kommun@lidkoping.se
eller ring 0510-77 00 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Fyll i formuläret nedan eller skriv till oss på e-post: kommun@lidkoping.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är bara delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Det finns bilder som har fel beskrivning och vissa saknar helt beskrivning.
  • Det finns filmer som saknar textning och som inte finns i alternativa format.
  • De filmer som finns på webbplatsen är ej syntolkade i dagsläget.
  • Ibland används färg som enda sätt att urskilja information, vilket kan vara svårt för färgblinda.
  • Iframes är inte beskrivna.
  • Alla pdf:er är inte tillgängliga. De flesta pdf:er går att använda i skärmläsare, men texten kan vara ostrukturerad. En del av pdf-filerna på webbplatsen, särskilt de äldre, är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. De kommer successivt att bytas ut när de ersätts av nyare dokument.

Oskäligt betungande anpassning

Lidköpings kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har inte möjlighet att texta livesändningar. De innebär till exempel att våra sändningar från Kommunfullmäktige inte textas. De textas inte heller i efterhand.

Lidköpings kommun arbetar med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vårt mål är att ha åtgärdat de flesta problemen under 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning. Vi kommer under 2024 granska webbplatsen med hjälp av en extern part.

Tillgänglighet för felanmälan i mobilapp och på webb

Webbplats för felanmälan.

Lidköpings kommun står bakom den här webbplatsen och appen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och appen. Det här dokumentet beskriver hur Infracontrols mobilapp och webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen/appen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen och appen inte är helt tillgängliga, nämligen kartan. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen/appen?

Om du behöver information från mobilappen eller webbplatsen något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss via kommun@lidkoping.se.
Svarstiden är normalt 1–5 dagar.

Rapportera brister i webbplatsens/appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens/appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via kommun@lidkoping.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med nivå AA i standarden web content accessibility guidelines version 2.1.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Formulärets/appens karta är inte avsedd för navigering och undantas därmed enligt 9 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kartan innehåller till mycket stor del grafiska element och är således väldigt svår att tillgänglighetsanpassa. Adressökningen och möjligheten att beskriva platsen för ärendet i beskrivningsfältet är däremot tillgänglighetsanpassade.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se