Säg nej till droger

Drogförebyggande arbete

Visste du att de vanligaste drogerna bland unga i Lidköping förutom alkohol, tobaks- och nikotinprodukter är cannabis, narkotikaklassade läkemedel och lustgas? Detta visar den senast gjorda drogvaneundersökningen. På den här sidan kan du läsa mer om de trender som undersökningen visar. Du kan också läsa om det stöd och hjälp som går att få och viktiga insatser du som förälder kan göra. Tillsammans kan vi göra skillnad i arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Drogvaneundersökning

Var tredje år genomför Lidköpings kommun en drogvaneundersökning med elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2 för att följa ungdomars drogerfarenheter. Senaste undersökningen från våren 2022 visar många positiva trender kring unga och droger, som att färre unga dricker och röker, alkoholdebuten senareläggs och andelen som aldrig provat alkohol är den högsta sedan 2013.

Däremot ökar andelen unga som snusar, främst bland tjejer. När det gäller utvecklingen av narkotikaerfarenheter är det svårare att se tydliga trender. Det vi kan se är en viss ökning av andelen unga i årskurs 9 som har narkotikaerfarenhet. Medan andelen unga i år 2 på gymnasiet med narkotikaerfarenhet har minskat.

Attityderna till riskerna med olika droger har förändrats i en negativ riktning. Oavsett om det gäller alkohol, tobak eller narkotika är det fler unga idag som inte tror att det finns några risker med att använda droger. Därför vill vi höja medvetenheten om risker och skadliga effekter med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

De vanligaste drogerna bland unga i Lidköping förutom alkohol, tobaks- och nikotinprodukter är cannabis, narkotikaklassade läkemedel och lustgas. Alla substanser innebär risk för en ökad psykisk och fysisk ohälsa.

säg nej till droger

Viktiga insatser du som vuxen kan göra!

• Prata med ditt barn varje dag, var nyfiken, ställ frågor och lyssna. • Sätt tydliga gränser och ha koll. Bjud inte på alkohol och köp inte ut. Inkludera syskon och vänner i samtalet. • Håll kontakten med din ungdom på fritiden, kvällar och helger. Lär känna ditt barns kompisar och deras föräldrar. Tillsammans kan ni sätta gemensamma gränser. • Skjutsa, hämta, håll kontakt, stanna uppe på kvällen och vänta på att ditt barn kommer hem. • Om du känner oro - lita på din magkänsla, agera och sök hjälp vid tidiga varningssignaler.

Det är aldrig för sent att söka hjälp!

Om du misstänker att ditt barn börjat med tobak, alkohol, andra droger eller har problem med spel om pengar – våga fråga, visa att du bryr dig och sök hjälp. Det finns stöd och hjälp.

Vi erbjuder stöd i olika former till hela familjen redan i ett tidigt skede. Exempel är kuratorer och familjebehandlare på Källan och Rådgivningscentrum i Lidköping. Vi gör individuella bedömningar och ser vad just den enskilda ungdomen gynnas av. Många gånger är det tillräckligt att man kommer till oss och pratar om det och får hjälp att fånga upp det i tid, berättar Emma Lagerlöf, 1:e socialsekreterare för ungdomsgruppen på Myndighet barn och unga, Lidköpings kommun.

Rådgivningscentrum finns till för dig som behöver stöd kring beroende av alkohol, andra droger eller spel om pengar. Är du anhörig till någon med sådan problematik finns det också stöd.

Om du känner oro för någon runt omkring dig kan du skicka en orosanmälan till socialtjänsten eller ringa till mottagningsgruppen, 0510-77 19 28.

Här hittar du mer information om orosanmälan.

Du kan även ringa kommunens Kontaktcenter som kan guida dig vidare, 0510-77 00 00.

Berätta vad du vet - du kan vara anonym

Vid oro eller vetskap om något kan du tipsa polisen, anonymt om du vill, via deras tipsa-tjänst på polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller 114 14.

I filmen berättar Emma Lagerlöf, 1:e socialsekreterare Lidköpings kommun och Anders Johansson, kommunpolis Lidköping mer om hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande i arbetet mot droger.

Mer information och stöd

Omslagsbild folder

Informationsfolder

I syfte att öka medvetenhet, kunskap och engagemang hos vuxna så har en informationsfolder tagits fram. Foldern ger råd om vad du ska tänka på och till vem du kan vända dig, samt ger en översikt över de vanligast förekommande drogerna bland barn och unga idag.

Informationsfolder på andra språk

Logotyp lidköpings kommun
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: kommunstyrelsensverksamheter@lidkoping.se