Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB är ett av Lidköpings kommun helägt fastighetsbolag med affärsidén att medverka till det lokala näringslivets utveckling. Bolaget ska vara en tillgång för Lidköpings samlade näringsliv, som problemlösare och som en kreativ partner.

Medverka till det lokala näringslivets utveckling

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB är ett av Lidköpings kommun helägt fastighetsbolag med affärsidén att medverka till det lokala näringslivets utveckling. Bolaget ska vara en tillgång för Lidköpings samlade näringsliv, som problemlösare och som en kreativ partner.

Vår roll som fastighetsägare är att förvärva, förvalta och förädla samt även försälja. Med utgångspunkt från marknadens och våra hyresgästers behov ska vi erbjuda lösningar på lokalproblem och etableringar som är till gagn för alla parter.

Kontor i Sockerbruket. Se även co-working space i Sockerbruket.

Sockerbruket

Allaktivitetshus i östra hamnen. Totalt 21 000 m². Läs mer om Sockerbruket

Vänerhamn

Lagerbyggnader i Östra hamnen. Totalt 6100 m².

Kronocampingen

Campingplats i Framnäs friluftsområde.

Tågdepå

Tågverkstad för Kinnekullebanan på Sockerbruksgatan

Sockertoppen är en fest och konferenslokal i allaktivitetshuset Sockerbruket beläget mitt i centrala Lidköping. Lokalen på femte våningen har en fantastisk utsikt över hamnen och torget.

Lokalen passar för alla festliga tillfällen från kund- och personalmöten till bröllop och födelsedagar. Max 150 personer får vistas i lokalen samtidigt.
Till lokalen hör mingelytor, foajé med toaletter samt ett catering kök med kyl, varmluftsugn och diskmaskin.

Bokningar Sockertoppen

För mer information och bokning:

Celine Håkansson
e-post:celine@bahnhofcowork.se
Telefon: 073 425 70 13

Vid fel i fastigheter, ring Billy Persson på telefonnummer 0510 77 65 34.

Historik

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB:s verksamhet inleddes genom bildandet av "ett kommunalt bolag för uppförande och förvaltning av lokaler för huvudsakligen småindustrier". Bolaget registrerades den 5:e mars 1965 under namnet Lidköpings småindustrier. Historiskt sett har bolaget ägt, förvaltat och avyttrat en rad fastigheter och därigenom visat att syftet inte enbart varit att bygga upp ett stort lokalt fastighetsbestånd, utan istället medverka till det lokala näringslivets utveckling.

Affärsidé

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB är ett av Lidköpings kommun helägt fastighetsbolag med affärsidén att medverka till det lokala näringslivets utveckling. Bolaget ska vara en tillgång för Lidköpings samlade näringsliv, som problemlösare och som en kreativ partner. Vår roll som fastighetsägare är att förvärva, förvalta och förädla samt även försälja. Med utgångspunkt från marknadens och våra hyresgästers behov ska vi erbjuda lösningar på lokalproblem och etableringar som är till gagn för alla parter.

Konferenslokaler uthyres i Sockerbruket. Sockerfabrikens Restaurang och Konferens i Sockerbruket erbjuder trevliga lokaler för hel/halvdag. Lokalerna är belägna på andra och tredje våningen i Sockerbruket och är tillgängliga med hiss. Restaurangen erbjuder kaffe och smörgåsar samt lunch.

För mer information och bokning:

Celine Håkansson
e-post:celine@bahnhofcowork.se
Telefon: 073 425 70 13

Bahnhof är ett all-inclusive kontor med coworking space i Sockerbruket. Ett kreativt kontorshotell för fantasifulla och initiativrika Skaraborgare.

För mer information och uthyrning:

Celine Håkansson
e-post:celine@bahnhofcowork.se
Telefon: 073 425 70 13

Kommunfullmäktige i Lidköpings kommun utser styrelsen i Lidköpings Näringslivsfastigheter AB.

Här hittar du en lista över de personer som har ett uppdrag i nämnden Länk till annan webbplats.

Lidköpings Näringslivsfastigheter ägs till 100% av Lidköpings kommun.

Dotterbolag

Lidköping Grepen 13 AB

Bolaget äger fastigheten Grepen 13 på Stenportsgatan 88. Lokalen är en industrifastighet med verkstäder, lager och kontor för ett antal olika hyresgäster.
Hyresgäster är: Granab, Ember och Lidköping Kommun.

Lidköping Vänerlogistik AB

Bolaget äger fastigheten Gösslunda 4:3 på Tofta industriområde. Lokalen är en lagerlokal på 6 400 m². Hyresgäst är Petainer AB.

Pumpen AB

Bolaget äger fastigheten Pumpen 3, före detta Micores gamla lokaler på Styrmansgatan.

När du hyr av Lidköpings Näringslivsfastigheter AB, eller i vissa fall har hyrt av oss – behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR* 2016/679) samt vägledningen framtagen av Lidköpings kommun. Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. Men det kan också vara indirekta uppgifter som lokalnummer och IP-adress.

Personuppgiftsansvarig

Lidköpings Näringslivsfastigheter AB, Sockerbruksgatan 1, 531 40 Lidköping med organisationsnummer 556097-0120 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Lidköpings Näringslivsfastigheter AB registreras dina personuppgifter när du, när du får ett lokalerbjudande samt när du skriver ett avtal på lokal. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka hyresavier, fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart. Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

När du erbjuds en lokal hos oss

När du blir erbjuden en lokal hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din, eller ditt företags ekonomi och hur du skött tidigare lokaler och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och andra intyg och uppgifter från referenspersoner, till exempel tidigare hyresvärd, du lämnar till oss.
Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparas inte efter att du tecknat ett avtal och det börjat gälla. Om du inte tecknar avtal eller blir nekad en lokal hos oss på grund av att du inte godkänns som hyresgäst sparas uppgifterna i sex månader.

Hantering av elektroniska nycklar

I en del av våra fastigheter använder vi oss av så kallade elektroniska nycklar (även kallade ”tags” eller brickor). I det elektroniska nyckelhanteringssystemet lagras dina passager/dörröppningar i två veckor för tekniskt underhåll och felsökning.
Dessa händelser är en form av personuppgifter.
Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är att du ska kunna öppna de dörrar du behöver i fastigheten.
Lidköpings Näringslivsfastigheter AB grundar behandlingen av dessa personuppgifter på ett berättigat intresse enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna kan komma att lämnas ut till Polisen vid en eventuell brottsutredning.
När du flyttar från din lokal raderas dina personuppgifter ur det elektroniska nyckelhanteringssystemet.

Kontakt

Billy Persson

Enhet: Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Tel: 0510-776534

E-post: billy.persson@lidkoping.se

Kontakt

Anders Djup

Enhet: Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Tel: 0510-771204

E-post: Anders.Djup@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?



Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?






Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: naringsliv@lidkoping.se