Din sökning staden gav 26 träffar

 • Lidköping växer
  Hovby verksamhetsområde

  Hovby verksamhetsområde Kommunen utreder Hovby som en plats för nya verksamheter. Information om projektet Området kring Hovby är i kommunens översiktliga planering utpekat för etablering av verksamheter. Ett verksamhetsområde i Hovby har med sitt

  Lidköping växer / Projekt / Hovby verksamhetsområde

 • Lidköping växer
  Liden - Gamla Läckövägen

  Liden - Gamla Läckövägen En privat exploatör planerar att uppföra nya bostäder där Lidens handelsträdgård förut låg. Information om projektet Sektor samhälle har ett planuppdrag att pröva om marken där Liden, den numera rivna handelsträdgården, låg

  Lidköping växer / Projekt / Liden - Gamla Läckövägen

 • Lidköping växer
  Margretelund 1:1 - Svartebäcksgatan

  Margretelund 1:1 - Svartebäcksgatan En privat exploatör planerar att uppföra ca 50 nya bostäder vid Svartebäcksgatan. Information om projektet En ny detaljplan finns framtagen för del av Margretelund 1:1. Syftet med detaljplanen var att skapa

  Lidköping växer / Projekt / Margretelund 1:1 - Svartebäcksgatan

 • Lidköping växer
  Nyckelpigan - Östbygatan/Floragatan

  Nyckelpigan - Östbygatan/Floragatan På Floragatan 6 har Frenbo byggt femton öppna, moderna och tillgänglighetsanpassade hyresrätter. Fastigheten ligger i nära anslutning till livsmedelsbutik, vårdcentral och apotek. Läs mer på Frenbos webbplats.

  Lidköping växer / Projekt / Nyckelpigan - Östbygatan/Floragatan

 • Lidköping växer
  Rudenschöldskolan

  Rudenschöldskolan Rudenschöldskolan byggs om för att kunna ta emot 400 elever och personal år 2025. Planeringsskede En skolbyggnad med två våningar och träfasad Byggnaden kommer att gestaltas likt den befintliga huvudbyggnaden med skillnad att

  Lidköping växer / Projekt / Rudenschöldskolan

 • Lidköping växer
  Råda 5:1, del av - Silverbyn

  Karaktären av området ska vara tätt och småskaligt med möjlighet till komplettering av nya bebyggelsetyper, exempelvis flerbostadshus och radhus. Området bedöms ha god koppling till staden och beräknas inrymma

  Lidköping växer / Projekt / Råda 5:1, del av - Silverbyn

 • Lidköping växer
  Råda - Bräddegården

  Råda - Bräddegården Seniorbostäder byggs vid Bräddegården. Information om projektet Vid Bräddegården i Råda finns en ny detaljplan som möjliggör cirka 75 bostadslägenheter. Bostäderna är tänkta som så kallade seniorbostäder. Det kommunägda

  Lidköping växer / Projekt / Råda - Bräddegården

 • Lidköping växer
  Sjölunda Led 2:4 - Sjölundavägen

  Sjölunda Led 2:4 - Sjölundavägen Nya sjönära bostäder planeras i Sjölunda. Information om projektet Planområdet ligger i Sjölunda, cirka 5,5 kilometer norr om Lidköping centrum och omfattar del av fastigheten Led 2:4, som består av avverkad skogsmark

  Lidköping växer / Projekt / Sjölunda Led 2:4 - Sjölundavägen

 • Lidköping växer
  Skatan - Solhagsvägen/Härenegatan

  Skatan - Solhagsvägen/Härenegatan Senäte har nyligen byggt ett nytt flerbostadshus i kvarteret Skatan på Solhagsvägen 20. Ett bekvämt boende med promenadavstånd till det mesta: skola, förskola, sjukhus och restauranger. Med den natursköna cykelbanan

  Lidköping växer / Projekt / Skatan - Solhagsvägen/Härenegatan

 • Lidköping växer
  Skäran/Spettet - Esplanaden/Nonnens väg

  Skäran/Spettet - Esplanaden/Nonnens väg Längs esplanaden finns möjligheten att uppföra två nya bostadskvarter i en ny detaljplan. Projektfakta Det finns en ny detaljplan för kvarteret Skäran och Spettet som ger möjlighet till en byggnation om upp

  Lidköping växer / Projekt / Skäran/Spettet - Esplanaden/Nonnens väg

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se