Din sökning planering gav 19 träffar

 • Lidköping växer
  Hovby verksamhetsområde

  Hovby verksamhetsområde Kommunen utreder Hovby som en plats för nya verksamheter. Information om projektet Området kring Hovby är i kommunens översiktliga planering utpekat för etablering

  Lidköping växer / Projekt / Hovby verksamhetsområde

 • Lidköping växer
  Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

  Järpås före detta stationshus för centrum-, handel-, kontor- och besöksändamål samt säkerställa befintliga kulturmiljövärden. Planeringsskede Detaljplanen har varit ute för samråd mellan den 17 februari

  Lidköping växer / Projekt / Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

 • Lidköping växer
  Kartåsen 1:1 - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

  med bland annat busshållplats, Klovets rastplats, överfart för gång- och cykelväg samt infart till planområdet. Detaljplanen ska också säkerställa en hållbar hantering av dagvatten. Planeringsskede

  Lidköping växer / Projekt / Kartåsen 1:1 - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

 • Lidköping växer
  Liden - Gamla Läckövägen

  med flerbostadshus, mellan 4-10 våningar. Planeringsskede Detaljplanen har varit föremål för samråd. Planen arbetas nu om och kommer troligtvis ställas ut för samråd igen. Det finns för närvarande ingen tidplan

  Lidköping växer / Projekt / Liden - Gamla Läckövägen

 • Lidköping växer
  Lindholmen 1:5, del av - Norra Kålland

  för cirka 20 bostadstomter med väganslutning från befintlig enskild väg som leder in till bostadsområdet Hyllingsund. Var är vi i planeringen just nu? Kommunstyrelsen tog beslut om att uppdra

  Lidköping växer / Projekt / Lindholmen 1:5, del av - Norra Kålland

 • Lidköping växer
  Råda 5:1, del av - Silverbyn

  Planeringsskede Detaljplanen har varit föremål för samråd under våren 2021. Planen arbetas nu om. Det finns för närvarande ingen tidsplan när granskning av detaljplanen kommer att ske. Så lämnar du synpunkter

  Lidköping växer / Projekt / Råda 5:1, del av - Silverbyn

 • Lidköping växer
  Sjölunda Led 2:4 - Sjölundavägen

  Planeringsskede Under oktober-november 2023 var detaljplanen ute för samråd. Planen arbetas nu om inför granskningen. För närvarande finns ingen tidsplan när granskning kommer att ske. Så lämnar du synpunkter

  Lidköping växer / Projekt / Sjölunda Led 2:4 - Sjölundavägen

 • Lidköping växer
  Städet m fl - Västra hamnen

  hamnen delas upp för fordonstrafik och gång- och cykel och i samband med det föreslås ett översvämningsskydd anläggas. Planeringsskede Detaljplaneförslaget var utställt för samråd under tiden 12 april t o

  Lidköping växer / Projekt / Städet m fl - Västra hamnen

 • Lidköping växer
  Sävare Skogstorp - Hovby

  syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt industriområde för ytkrävande verksamheter. Planeringsskede Kommunstyrelsen gav Sektor samhälle i uppdrag att påbörja ett planarbete

  Lidköping växer / Projekt / Sävare Skogstorp - Hovby

 • Lidköping växer
  Uranus/Vulcanus - Röda husen

  en enhetlig stadsmiljö. För att möjliggöra för ny bebyggelse krävs viss ombyggnation av gator inom planområdet. I samband med ombyggnationen föreslås även en omgestaltning av gatorna. Planeringsskede Samråd

  Lidköping växer / Projekt / Uranus/Vulcanus - Röda husen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se