Din sökning tags.analyzed:miljö gav 27 träffar

 • En hållbar livsstil i Lidköping – vad kan du göra?

  är miljömärkt garanterar inte att den är bra för miljön, men den belastar miljön mindre än andra produkter som inte är miljömärkta. Här har vi samlat några av de vanligaste miljömärkningarna. Bra Miljöval

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / En hållbar livsstil i Lidköping – vad kan du göra?

 • Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun

  Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun Nu har Lidköpings kommun för första gången ett styrdokument som samlar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det är framtaget för att väva ihop

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun

 • Miljö och hållbarhet i skolan

  Miljö och hållbarhet i skolan Eftersom barn och ungdomar är vår framtid är det otroligt viktigt för oss att de är delaktiga i miljöarbetet. Därför jobbar vi med att diplomera alla våra förskolor

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö och hållbarhet i skolan

 • Algblomning

  Algblomning Algblomning är i själva verket cyanobakterier, mikroskopiska organismer som naturligt förekommer i hav och sjöar. När cyanobakterierna blommar liknar de alger, därför kallas det vanligtvis för algblomning. Vissa sorters cyanobakterier kan

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Algblomning

 • Avfall och farligt avfall

  så kan man göra en anmälan om förlängt hämtningsintervall till Område miljö och hälsa. Förutsättningar för att få längre hämtningsintervall är att: Man har en godkänd avloppsanläggning Avloppet är mycket lågt

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Avfall och farligt avfall

 • Bekämpningsmedel

  produkter som träskyddsmedel och båtbottenfärg. Eftersom de är farliga för dessa organismer kan de också orsaka skada på vår hälsa eller miljön. Därför regleras användningen och tillstånd eller anmälan

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Bekämpningsmedel

 • Cisterner

  den som utför kontroller är skyldig att meddela tillsynsmyndigheten om de upptäcker en förorening. Tillsyn, avgifter och miljösanktionsavgift Det är kommunen (Område miljö och hälsa) som är tillsynsmyndighet

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Cisterner

 • Djurskydd

  anlita företag som jobbar med skadedjursbekämpning. Det är enligt miljöbalken varje fastighetsägares skyldighet att se till att inte boende och omgivningen utsätts för olägenheter från den egna fastigheten

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Djurskydd

 • Egen brunn och eget avlopp

  till avloppsanläggningen. Kontakta alltid Område miljö och hälsa i god tid innan du gör en ny eller ändrar en befintlig avloppsanläggning. Enskilda avloppsanläggningar anläggs där det saknas kommunalt avloppsnät. En ansökan

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Egen brunn och eget avlopp

 • Förorenade områden

  Förorenade områden Förorenade områden är mark, vatten, sediment samt byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan skada människors hälsa eller miljön. Om en verksamhetsutövare

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö- och hälsoskydd / Förorenade områden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: