Din sökning kommunensorganisation gav 29 träffar

 • Författningssamling, styrande dokument

  Författningssamling, styrande dokument Strategisk plan och budget för Lidköpings kommun är det viktigaste styrdokumentet för kommunens nämnder och bolag. Det finns fler styrdokument som har beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Författningssamling, styrande dokument

 • Kommunens revisorer

  Kommunens revisorer Inför varje mandatperiod väljer kommunfullmäktige i Lidköping nio revisorer. Dessa revisorer ska granska kommunens verksamhet. I sitt granskningsarbete har revisorerna hjälp av sakkunniga biträden Uppgift Revisorerna väljs ur de

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Politik och beslut / Kommunens revisorer

 • Lyssna och titta på Kommunfullmäktige

  Lyssna och titta på Kommunfullmäktige På Radio Lidköpings hemsida kan du lyssna på Kommunfullmäktiges sammanträden. Där finns även länkar till Regionens sammanträden. Åhörare är välkomna att delta på plats. Webbsändningar från kommunfullmäktige 2024

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Politik och beslut / Lyssna och titta på Kommunfullmäktige

 • Kallelser och protokoll

  Kallelser och protokoll Här hittar du kallelser och protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder samt några av kommunens bolag. Varje justerat protokoll anslås också på kommunens officiella digitala anslagstavla . Anslaget är ett

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Politik och beslut / Kallelser och protokoll

 • Du har den högsta makten

  Du har den högsta makten Den högsta makten har du som bor i Lidköpings kommun. Det är du som i de allmänna valen röstar på den som du vill ska bli förtroendevald politiker i kommunfullmäktige. Mandatfördeling i kommunfullmäktige 2022-2026 Parti

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Politik och beslut / Du har den högsta makten

 • Ekonomi

  Ekonomi Kommunen får sina pengar genom skatteintäkter från kommunens invånare, statliga bidrag samt avgifter som kommunens invånare betalar för exempelvis barnomsorg, sophämtning och avlopp. Skattesatsen Den totala kommunala skattesatsen för 2019 i

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Ekonomi och budget / Ekonomi

 • Kommunens budget

  Kommunens budget Varje kommun ska enligt lag göra en årlig budget, det vill säga en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under ett år. Lidköpings kommuns budget ingår i det vi kallar Strategisk plan och budget. I den ingår även

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Ekonomi och budget / Kommunens budget

 • Fakturafrågor

  Fakturafrågor Nedan finns all info du behöver för dig som fått faktura från Lidköpings kommun eller ska skicka en faktura till Lidköpings kommun. Moms, bankgiro och organisationsnummer Moms: SE212000169401 Bankgiro: 863-5260 Organisationsnummer:

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Ekonomi och budget / Fakturafrågor

 • Årsredovisning

  Årsredovisning Årsredovisningen är en sammanställning av kommunens räkenskaper vid årets slut. Den visar verksamheternas resultat, hur dessa har finansierats och hur den ekonomiska ställningen ser ut och förväntad utveckling. Där finns också en

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Ekonomi och budget / Årsredovisning

 • Delårsrapport

  Delårsrapport Delårsrapporten beskriver det förväntade ekonomiska resultatet och görs två gånger om året, dels i april och dels i augusti. I april görs en uppföljning och prognos för de ekonomiska utfallet. I augusti ingår även en

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Ekonomi och budget / Delårsrapport

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se