Din sökning tags.analyzed:hållbarhet gav 13 träffar

 • En hållbar livsstil i Lidköping – vad kan du göra?

  En hållbar livsstil i Lidköping – vad kan du göra? I Lidköping står miljö och hållbarhet alltid högt på agendan. Därför har vi ett hållbarhetsprogram för hela kommunen där vi pekar ut de viktigaste

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / En hållbar livsstil i Lidköping – vad kan du göra?

 • Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun

  Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun Nu har Lidköpings kommun för första gången ett styrdokument som samlar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det är framtaget för att väva ihop

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Hållbarhetsprogram för Lidköpings kommun

 • Miljö och hållbarhet i skolan

  Miljö och hållbarhet i skolan Eftersom barn och ungdomar är vår framtid är det otroligt viktigt för oss att de är delaktiga i miljöarbetet. Därför jobbar vi med att diplomera alla våra förskolor

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Miljö och hållbarhet i skolan

 • Fairtrade City

  för strategiskt arbete, ställer hållbarhetskrav i upphandlingar och har ett aktivt informations- och engagemangsarbete i lokalsamhället. Fairtrade City-engagemanget är ett samarbete mellan kommun, näringsliv

  Lidköpings kommun / Kommun och politik / Om kommunen / Fairtrade City

 • Så kan du utveckla ditt hållbarhetsarbete

  Så kan du utveckla ditt hållbarhetsarbete Vill du starta upp eller utveckla ditt hållbarhetsarbete? Att jobba med frågorna kring hållbarhet blir allt viktigare för alla, både organisationer

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Så kan du utveckla ditt hållbarhetsarbete

 • Måltider i förskolor, skolor och gymnasium

  Måltider i förskolor, skolor och gymnasium Inom Lidköpings kommun tillagas 4 000 portioner varje dag. Vi vill att alla barn och ungdomar ska känna matglädje och mår bra av maten som vi serverar. Matsedel Oavsett vilken skola du går på så ska maten

  Lidköpings kommun / Barn och utbildning / Måltider i förskolor, skolor och gymnasium

 • Några goda miljöexempel

  ambitiösa mål för kommunens verksamhet och driver ett hållbarhetsarbete genom Miljöplan för Lidköpings kommun och Program för social hållbarhet. Ambitionen är att engagera fler grupper i samhället

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Några goda miljöexempel

 • Våra klimatlöften

  Klimat 2030 - våra klimatlöften Lidköpings kommun står bakom satsningen Klimat 2030. Tillsammans med de övriga kommunerna i Västra Götaland ska vi nu öka takten i klimatarbetet för att nå huvudmålet den västsvenska ekonomin ska bli fossiloberoende år

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Miljö, hälsoskydd och hållbarhet / Våra klimatlöften

 • Biltvätt

  Biltvätt Om du tvättar bilen på hårdgjord yta rinner det förorenade vattnet ut i dagvattensystemet vidare orenat ut i vattendrag, sjöar och hav där det kan störa växt- och djurlivet. Rengöringsmedel som används till biltvätt innehåller ämnen som

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Biltvätt

 • Se förslaget här på ny stadsutvecklingsplan

  Stadsutvecklingsplan – En fördjupad översiktsplan för staden Lidköping Stadsutvecklingsplanen antogs av kommunfullmäktige 28 mars 2022. Nedan finner du alla handlingar kopplade till den. Planhandlingar Här hittar du planförslaget Länk till annan

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Samhällsbyggnad och detaljplanering / Stadsutvecklingsplanen / Se förslaget här på ny stadsutvecklingsplan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: