Din sökning detaljplan gav 20 träffar

 • Lidköping växer
  Hovby verksamhetsområde

  att påbörja arbetet med en detaljplan för verksamheter strax sydväst om Hovby. Detta ska ses som en första etapp i att utveckla området med verksamheter. Publicerad: 19 sep, 2022 Senast uppdaterad: 27 feb, 2024

  Lidköping växer / Projekt / Hovby verksamhetsområde

 • Lidköping växer
  Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

  före detta stationshus. Sektor samhälle tar nu fram en detaljplan för stationshuset som föreslås planläggas för centrum-, handel-, kontor- och kulturändamål. Detaljplanens syfte Syftet är att planlägga

  Lidköping växer / Projekt / Järpås stationshus - Järnvägsgatan, Järpås

 • Lidköping växer
  Kartåsen 1:1 - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

  varken genom buller eller stora mängder tunga transporter. Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter såsom kontor, lager och service. Verksamheterna ska vara av den typ

  Lidköping växer / Projekt / Kartåsen 1:1 - Gamla Götenevägen/ Vinningavägen

 • Lidköping växer
  Liden - Gamla Läckövägen

  Spridningskorridoren ska knyta ihop Villa Giacominaparken med Rävberget och gynna den biologiska mångfalden. Detaljplanens syfte Detaljplanen syftar till att göra möjligt för bostäder genom en tätare exploatering

  Lidköping växer / Projekt / Liden - Gamla Läckövägen

 • Lidköping växer
  Lindholmen 1:5, del av - Norra Kålland

  bostadstomter längs en enskild väg. Området är idag är glesbeväxt skog, huvudsakligen lövskog. Senaste nytt Detaljplan för del av Lindholmen 1:5 Syftet med detaljplanen Syftet med detaljplanen är att planlägga

  Lidköping växer / Projekt / Lindholmen 1:5, del av - Norra Kålland

 • Lidköping växer
  Underrättelse: Granskning av detaljplan för Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken)

  Underrättelse: Granskning av detaljplan för Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken) Rubricerad detaljplan, upprättad i november 2023, finns utställd för granskning fr.o.m. den 27 november 2023 t.o.m

  Lidköping växer / Projekt / Otterstads-Berg 2:26 m fl - Spiken / Underrättelse: Granskning av detaljplan för Otterstads-Berg 2:26 m fl (Spiken)

 • Lidköping växer
  Råda 5:1, del av - Silverbyn

  Har du fler frågor kring detta kan du ta kontakt med mark- och exploateringsenheten. Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen för del av Råda 5:1 (Silverbyn) är att göra det möjligt att bygga bostäder

  Lidköping växer / Projekt / Råda 5:1, del av - Silverbyn

 • Lidköping växer
  Sjölunda Led 2:4 - Sjölundavägen

  och förutsättningar. Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att kunna bygga bostäder på del av Led 2:4 med visst inslag av centrumverksamhet. Området ska bidra med en högre och tätare exploatering

  Lidköping växer / Projekt / Sjölunda Led 2:4 - Sjölundavägen

 • Lidköping växer
  Sothönan - Solhagsvägen/Lidåkersgatan

  boendeparkering föreslås flyttas och anläggas på grönyta inom föreningens egen fastighet. Sektor samhälle har fått i uppdrag att ta fram detaljplan. Detaljplanens syfte Detaljplanen föreslås tillföra bostäder

  Lidköping växer / Projekt / Sothönan - Solhagsvägen/Lidåkersgatan

 • Lidköping växer
  Städet m fl - Västra hamnen

  i Västra hamnen om att ändra nuvarande detaljplan och möjliggöra delvis annan markanvändning än nuvarande industriområde. Detaljplanens syfte Planen syftar till att möjliggöra en utökad markanvändning såsom

  Lidköping växer / Projekt / Städet m fl - Västra hamnen

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se