Din sökning byggnation gav 13 träffar

 • Bygga nytt, ändra eller riva

  Bygga nytt, ändra eller riva Hitta snabbt Självservice Här hittar du genvägar till populära e-tjänster inom bygga nyy, ändra och riva.

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra eller riva

 • Du behöver göra ansökan om bygglov/anmälan vid följande åtgärder

  åtgärden eller byggnationen. Efter att du har fått beviljat förhandsbesked ska ansökan om bygglov lämnas till oss inom dessa 2 år. Förhandsbesked medför inte rätt att påbörja några byggnadsarbeten

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra eller riva / Du behöver göra ansökan om bygglov/anmälan vid följande åtgärder

 • Det här behöver du inte göra någon ansökan om

  fall göras utan att du behöver söka bygglov. Den tillkommande byggnadsdelen eller byggnaden får inte dominera den befintliga byggnationen på fastigheten. Kontakta byggenheten för att stämma

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra eller riva / Det här behöver du inte göra någon ansökan om

 • Så här kontaktar du oss när det gäller byggrelaterade frågor

  Så här kontaktar du oss när det gäller byggrelaterade frågor Ring under våra telefontider Ring Område bygg via kommunens Kontaktcenter på telefon 0510-77 00 00 följande tider: Måndag till torsdag kl. 13.00-14.00 och fredagar kl. 10.00-11.00. Boka

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Bygga nytt, ändra eller riva / Så här kontaktar du oss när det gäller byggrelaterade frågor

 • Lidköping växer
  Trädgårdsbyn Vinninga - Varavägen/Maskrosvägen

  Trädgårdsbyn Vinninga - Varavägen/Maskrosvägen Ett nytt bostadskvarter växer fram i Vinninga. Information om projektet Trädgårdsbyn i Vinninga är ett nytt bostadsområde som nu byggs ut. Den nyligen antagna detaljplanen möjliggör för ett 70-tal nya

  Lidköping växer / Projekt / Trädgårdsbyn Vinninga - Varavägen/Maskrosvägen

 • Lidköping växer
  Östra hamnen - Utfyllnad

  Östra hamnen - Utfyllnad Kommunen skapar ny verksamhetsmark genom utfyllnad av östra hamnen. Information om projektet Projektet syftar till att skapa ny verksamhetsmark samt säkerställa och tillgängliggöra ett grönstråk längs med Vänerstranden.

  Lidköping växer / Projekt / Östra hamnen - Utfyllnad

 • Lidköping växer
  Erstorp - Sjölundavägen/Läckövägen

  Erstorp - Sjölundavägen/Läckövägen Erstorp är ett av kommunens senaste småhusområden, beläget ca sex kilometer nordväst om Lidköpings centrum. Eksjöhus har vunnit markanvisningen för området och är också de som säljer tomter. Publicerad: 14 jun, 2022

  Lidköping växer / Projekt / Erstorp - Sjölundavägen/Läckövägen

 • Lidköping växer
  Kartåsen - väg 49/väg 44

  Kartåsen - väg 49/väg 44 På Kartåsen har det tillkommit ca 30 ha byggbar mark för handel, verksamheter, industri och drivmedelsförsäljning. Just nu pågår etappvis byggnation av gata och annan

  Lidköping växer / Projekt / Kartåsen - väg 49/väg 44

 • Lidköping växer
  Margretelund 1:1 - Svartebäcksgatan

  Margretelund 1:1 - Svartebäcksgatan En privat exploatör planerar att uppföra ca 50 nya bostäder vid Svartebäcksgatan. Information om projektet En ny detaljplan finns framtagen för del av Margretelund 1:1. Syftet med detaljplanen var att skapa

  Lidköping växer / Projekt / Margretelund 1:1 - Svartebäcksgatan

 • Lidköping växer
  Rudenschöldskolan

  Rudenschöldskolan Rudenschöldskolan byggs om för att kunna ta emot 400 elever och personal år 2025. Planeringsskede En skolbyggnad med två våningar och träfasad Byggnaden kommer att gestaltas likt den befintliga huvudbyggnaden med skillnad att

  Lidköping växer / Projekt / Rudenschöldskolan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se