Din sökning boendemiljö gav 19 träffar

 • Anmälan om störning

  Anmälan om störning En anmälan om störning kan till exempel handla om lukt, vedeldning, störande grannar, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, tobaksrök, mögel i badrum, låg eller hög temperatur, bristande ventilation eller liknande

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Anmälan om störning

 • Buller

  Buller Med buller menas allt oönskat ljud. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Hur vi påverkas av buller beror på i vilken miljö det förekommer och när på dygnet det inträffar. Bullerstörningar kan bland annat resultera i

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Buller

 • Eldning och sotning

  Eldning och sotning Ved är en förnybar energikälla och eldning med ved, skött på rätt sätt, är ett miljövänligt alternativ för uppvärmning. Vedeldning är inte alltid problemfritt och Område miljö och hälsa får ta emot många klagomål angående

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Eldning och sotning

 • Fukt och mögel

  Fukt och mögel Fukt är den enskilt viktigaste orsaken till mögel. Synliga tecken på en fuktskada kan vara kondens på fönsterrutor, fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i golvbeläggningar och tapeter eller att färg flagnar. Mögel kan se ut på olika

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Fukt och mögel

 • Skadedjur och ohyra i bostaden

  Skadedjur och ohyra i bostaden Ohyra och skadedjur kan orsaka stor förödelse på till exempel livsmedel och trä. De är också en tänkbar spridningskälla för smittsamma sjukdomar. Till skadedjuren räknas till exempel mjölbaggar, kackerlackor, vägglöss

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Skadedjur och ohyra i bostaden

 • Sällskapsdjur

  Sällskapsdjur Att äga en hund eller en katt kan vara en lisa för själen. Men alla i din omgivning kanske inte delar din glädje. Många människor är rädda för eller allergiska mot hundar och katter. Du som djurägare behöver därför visa hänsyn för din

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Sällskapsdjur

 • Trädvård

  Trädvård Att arbeta med trädvård är viktigt av flera anledningar. Lidköpings kommun arbetar långsiktigt, strategiskt och förebyggande med att skapa gröna rum och en stor mångfald av friska träd och växter. Träd och växter minskar buller och tar upp

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Trädvård

 • Ventilation

  Ventilation För att må bra behöver vi luft med bra kvalitet. Luften inomhus måste ständigt bytas ut mot renare luft. Alla hus har därför någon typ av ventilation. I inomhusluften samlas matos och fukt. Olika ämnen kommer också från byggnadsmaterial

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Ventilation

 • Bostadsplanering och strategi

  Bostadsplanering och strategi Bostadsförsörjning Riktlinjer för bostadsförsörjning för Lidköpings kommun antogs av Kommunfullmäktige i april 2024. Riktlinjerna grundar sig på en bostadsmarknadsanalys framtagen hösten 2023. Du hittar båda dokumenten

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utveckling / Bostadsplanering och strategi

 • Se förslaget här på ny stadsutvecklingsplan

  Stadsutvecklingsplan – En fördjupad översiktsplan för staden Lidköping Stadsutvecklingsplanen antogs av kommunfullmäktige 28 mars 2022. Nedan finner du alla handlingar kopplade till den. Planhandlingar Här hittar du planförslaget Protokollsutdrag med

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utveckling / Stadsutvecklingsplanen / Se förslaget här på ny stadsutvecklingsplan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: webb@lidkoping.se