Din sökning tags.analyzed:boendemiljö gav 19 träffar

 • Bostadsplanering och strategi

  Bostadsplanering och strategi Lidköpings kommun har ett bostadsförsörjningsprogram. I korthet går den ut på att lyfta viktiga faktorer och utvecklingsområden för att hålla rätt takt i bostadsbyggandet. Som utgångspunkt i kommunens mål, att växa till

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utveckling / Bostadsplanering och strategi

 • Så här utvecklar vi stadskärnan

  Så här utvecklar vi stadskärnan Samhällsbyggnad har i projektet Stadskärnans utveckling arbetat fram en rad förbättringar för den offentliga miljön bland annat kring Nya stadens torg. Färdiga förbättringar Solbryggor vid Lidan Stadsleksakerna

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Stadsplanering och utveckling / Så här utvecklar vi stadskärnan

 • Parker i staden

  Parker i staden Kommunen har ett ansvar för naturen. Det ska finnas goda livsmiljöer för djur och växter och plats för friluftsintressen såväl som för jord- och skogsbruk. Det är också viktigt med ett tryggt boende med närhet till grönområden,

  Lidköpings kommun / Kultur och fritid / Natur, friluftsliv och grönområden / Parker i staden

 • Samhällsbyggnadsfrukost för företagare inom byggbranschen

  Samhällsbyggnadsfrukost Våra frukostar är möten där du som exploatör, byggherre och företagare inom byggbranschen får möjlighet att träffa oss. Vi vill föra en långsiktig dialog och samverkan med er i syfte att öka bostadsbyggandet och visa på

  Lidköpings kommun / Företag, näringsliv och exploatering / Är du exploatör? / Samhällsbyggnadsfrukost för företagare inom byggbranschen

 • Anmälan om störning

  Anmälan om störning En anmälan om störning kan till exempel handla om lukt, vedeldning, störande grannar, buller från fläktar och restauranger, höga ljudnivåer, tobaksrök, mögel i badrum, låg eller hög temperatur, bristande ventilation eller liknande

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Anmälan om störning

 • Buller

  Buller Med buller menas allt oönskat ljud. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Hur vi påverkas av buller beror på i vilken miljö det förekommer och när på dygnet det inträffar. Bullerstörningar kan bland annat resultera i

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Buller

 • Eldning och sotning

  Eldning och sotning Ved är en förnybar energikälla och eldning med ved, skött på rätt sätt, är ett miljövänligt alternativ för uppvärmning. Vedeldning är inte alltid problemfritt och Område miljö och hälsa får ta emot många klagomål angående

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Eldning och sotning

 • Fukt och mögel

  Fukt och mögel Fukt är den enskilt viktigaste orsaken till mögel. Synliga tecken på en fuktskada kan vara kondens på fönsterrutor, fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i golvbeläggningar och tapeter eller att färg flagnar. Mögel kan se ut på olika

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Fukt och mögel

 • Skadedjur och ohyra i bostaden

  Skadedjur och ohyra i bostaden Ohyra och skadedjur kan orsaka stor förödelse på till exempel livsmedel och trä. De är också en tänkbar spridningskälla för smittsamma sjukdomar. Till skadedjuren räknas till exempel mjölbaggar, kackerlackor, vägglöss

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Skadedjur och ohyra i bostaden

 • Sällskapsdjur

  Sällskapsdjur Att äga en hund eller en katt kan vara en lisa för själen. Men alla i din omgivning kanske inte delar din glädje. Många människor är rädda för eller allergiska mot hundar och katter. Du som djurägare behöver därför visa hänsyn för din

  Lidköpings kommun / Bygga, bo och miljö / Boende, bostäder och tomter / Bostad, hälsa och trivsel / Sällskapsdjur

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: