Nu tar vi ytterligare steg mot en hållbar framtid

Lidköpings kommun har tagit fram ett förslag till energi- och klimatplan. Syftet med energi- och klimatplanen är att säkerställa en robust energiförsörjning i Lidköping samtidigt som vi bidrar till minskad klimatpåverkan globalt och förbereder oss för att hantera ett förändrat klimat.

Alla får möjlighet att bidra

Vi har stora möjligheter att bidra till att vi ska klara energi- och klimatutmaningarna som vi står inför. Ett brett samarbete och en öppen dialog ger oss förutsättningar att lyckas med planens målsättningar. För att möta hela den stora samhällsutmaningen behöver alla ges möjlighet att delta och bidra aktivt. Förhoppningen är att energi- och klimatplanen ska ge en bra grund för samverkan med kommuninvånare, företag och organisationer. Genom samverkan kan vi öka takten i energi- och klimatomställningen.

Vi är nu i en remissperiod som pågår från och med 17 april till den 14 juni 2024 och du har möjlighet att lämna synpunkter. Läs mer om energi- och klimatplanen här: Energi- och klimatplan - Lidköpings kommun.

Flygbild Lidköpings stadskärna inklusive gamla vattentornet
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se