Vattendag med Hållplats Vänern

Vänermuseets miljövetare kommer ut med vår mobila utställning och möter er vid ett vattendrag nära er skola. Där undersöker vi livet i vattnet och tar reda på mer om de djur vi hittar.

Välj mellan två olika spår:

Håvning av vattenlevande smådjur

Vi undersöker livet i vattnet och tar reda på mer om de djur vi hittar. Eleverna får arbeta ute i fält med att lära sig namnen på några vanligt förekommande arter. Vi använder naturvetenskapliga tillvägagångssätt för att identifiera och gruppera våra fynd samtidigt som vi lär oss mer om deras egenskaper och ekologiska sammanhang.

Under dagen strävar vi efter att öka elevernas nyfikenhet på och intresse för att veta mer om ekosystem i närmiljön samt ge kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling.

Finns i sjön - var hamnar miljögifter som släpps ut?

Här stiftar ni bekantskap med en av våra största rovfåglar, fiskgjusen, och får lära er mer om Vänerns miljöhistoria. Varför blev fiskgjusarna plötsligt färre på 60-talet? Med hjälp av lek och rörelse tar vi reda på hur miljögifter kan förflytta sig i naturen och vilka djur som är extra känsliga för förändringar. Eleverna får lära sig mer om ekologiska samband. Vi funderar även över vanliga kemikalier i samhället och hur val i vardagen kan påverka miljön.

Bokning

Boka via Lidköpings kommuns e-tjänst Länk till annan webbplats.. Bokningsbara datum finns mellan april och juni månad.

Aktiviteten anpassas efter elevernas ålder och förkunskaper med utgångspunkt i läroplanen. Boka en heldag för din skola och lägg gärna till en eftermiddag för fritids. Vanligt lektionsupplägg är 45 minuter per grupp om 10-20 elever.

Priser

Lidköpings kommunala skolor: 800 kr inkl. resa
Övriga skolor: 3500 kr exkl. resa

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: bildning@edu.lidkoping.se