Utredning av Framnäs idrottsplats

Framnäsområdet står inför en spännande omvandling med bland annat satsningen på Framnäs strandpark och pågående planering för framtida bostäder. Utifrån det behöver även Framnäs IP utvecklas på ett eller annat sätt.

Händelse 1

Kommunfullmäktige har gett Lidköpings kommun uppdraget att göra en översyn och ta fram ett investeringsförslag om hur Framnäs IP kan utvecklas och rustas upp. Uppdraget gavs den 28 november 2022 och målet är att arbetet, som innefattar friidrott, löparbanor, förråd, elbelysning och andra åtgärder för att kunna möta framtida behov, kan påbörjas från år 2024.

Händelse 2

Den 9 februari 2023 gav Fritids- och föreningsnämnden sektorchef i uppdrag att tillsammans med Sektor service och Sektor samhälle starta arbetet med en behovsbeskrivning för Framnäs idrottsplats.

Händelse 3

Fritids- och föreningsnämnden godkände behovsbeskrivningen den 15 juni 2023 och fortsatt arbete enligt följande:

 1. Fritids- och föreningsnämnden godkänner behovsbeskrivningen och ger sektorchef i uppdrag att skicka underlaget vidare till Sektor service för att ta fram investeringskostnad samt driftskostnad för båda (platsen ska brukas för elitfotboll eller friidrott, då kombinering ej är möjlig) alternativen som presenteras i utredningen.
 2. Fritids- och föreningsnämnden ger också sektorchef i uppdrag att tillsammans med Sektor service titta på placering, investeringskostnad och driftskostnad för ytterligare en konstgräsplan vid Ågårdens idrottsområde.
 3. Fritids- och föreningsnämnden ger vidare sektorchef i uppdrag att tillsammans med Sektor service titta på utvecklingsbehovet i fastigheterna vid fotbollsplanerna vid Ågårdens idrottsområde, investeringskostnad samt driftskostnad ska tas fram även för denna del. Dessa ska vara klara inför Strategisk plan och budget (SPB) 2025-2027.

Händelse 4

En förstudie har startats enligt projektmodellen och beräknas vara klar i juni. Förstudiemål är att identifiera relevanta åtgärder utifrån genomförd behovsutredning, upprätta förstudiekalkyl och förslag på lämplig aktivitets- och tidplan.

Händelse 5

Fritids- och föreningsnämnden beslutade följande den 13 juni 2024:

 1. Fritids- och föreningsnämnden beslutar att inte upprusta Framnäs IP enligt kraven för en elitfotbollsanläggning.
 2. Fritids- och föreningsnämnden beslutar att prioritera följande behov:
  A. Renovera befintliga omklädningsrum och bygga 3 nya – totalt 8 omklädningsrum, samt förråd
  B. Nya friidrottsbanor
  C. Renovera eller måla läktare
  D. Nya TV-torn
  E. Belysning
 3. Fritids- och föreningsnämnden ger sektorchef Sektor bildning i uppdrag att tillsammans med sektorchef Sektor service förbereda för att vid behov snabbt kunna ställa om Framnäs IP enligt kraven för en elitfotbollsanläggning.

Mer information

Kontakt

Maria Hedén Sturesson

Titel: Områdeschef

Enhet: Bildning

E-post: Maria.HedenSturesson@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se