Träffa oss

Strategisk byggdialog

Välkommen att boka tid för Strategisk byggdialog. Ett möte för dig och ditt företag att förverkliga dina visioner för byggande i Lidköping. Du som är exploatör, byggherre eller som har företag som äger och utvecklar fastigheter är välkommen till oss på Samhällsbyggnad i Lidköpings kommun.

Vad är innebär strategisk byggdialog?

Strategisk byggdialog är ett möte där du och ditt företag träffar chefer ur Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ur vår horisont syftar mötet till att nå vårt strategiska mål att Lidköpings kommun ska växa till 45000 invånare till år 2030.

Vi sitter ner tillsammans och lyfter dina behov och vad vi kan göra för just dig som är intresserad av att bygga i Lidköpings kommun. Dialogen är ett öppet samtalsforum utifrån dina önskemål. Det är ditt företag som bestämmer vad samtalet skall handla om. Det kan också gälla frågor kring processen med detaljplanering, markanvisningar och bygglov. Eller om ditt företag har synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete.

Vi erbjuder möten på plats hos oss eller digitalt om så önskas. Ni får i mötet träffa enhetscheferna för Mark-Exploatering, Plan-Trafik och Bygglov.

Samhällsbyggnadsfrukost

Våra frukostar är möten där du som exploatör, byggherre och företagare inom byggbranschen får möjlighet att träffa oss. Vi vill föra en långsiktig dialog och samverkan med er i syfte att öka bostadsbyggandet och visa på möjligheterna som Lidköping har att erbjuda.

Nästa möte är den 28 oktober!

Tidigare möten:

 • Framnäsområdets i teorin och verkligheten, utbyggnad på kort och lång sikt.
 • Presentation av bostadsmarknadsanalys Lidköping.
 • Markanvisningstävlingar.

Här är presentationsmaterialet Pdf, 5.4 MB.

Här kan du se en inspelning av mötet Länk till annan webbplats.

 • Möjligheter i bygglovsprocessen genom tidig dialog – så skapar vi trygga och förutsägbara byggprojekt.
 • Planering inför cirka100 nya bostäder i Lidköpings centrala delar – Jörgen Ehn, VD Frenbo

Här är presentationsmaterialet Pdf, 2.4 MB.

Här kan du se en inspelning av mötet Länk till annan webbplats.

Träffen genomfördes digitalt denna gång.

 • Arbetet med den fördjupande översiktsplanen.
 • Områdesplaner. Vad är det?
 • Förutsättningar för bostadsrätter i Lidköping.
 • Aktuellt läge gällande bostadsplanering och byggande
 • Aktuella detaljplaner: Antagna och pågående
 • Övriga aktualiteter

Materialet som presenterades finner du här. Pdf, 2.2 MB.

 • Trender som just nu råder i länet kring bostadsbyggande.
 • Kommunens goda detaljplaneberedskap.
 • Den fördjupade översiktsplanen för bland annat bostäder och verksamhetsmark med sikte på år 2050. Där kommer förvaltningen inom kort ta fördjupade dialog med branschen för att få in exploatörers perspektiv i planen.
 • Kommande verksamhetsmark på Kartåsens industriområde och ett framtida ökat antal arbetsplatstillfällen i Lidköping.
 • Exempel från genomförda bostadsprojekt av AB Drömstan som byggde 120 lägenheter som blev bokade i ett kick.

Vi jobbar med samhällsbyggnadsprocessen

Lorem ipsum....