Östra hamnen - Utfyllnad

Kommunen skapar ny verksamhetsmark genom utfyllnad av östra hamnen.

Information om projektet

Projektet syftar till att skapa ny verksamhetsmark samt säkerställa och tillgängliggöra ett grönstråk längs med Vänerstranden. Området är beläget i Östra hamnen, avgränsas i norr och öster av Kinneviken. I söder gränsar området till dels Jungmansgatan och dels värmeverket. Området ligger cirka 1 kilometer från centrala Lidköping.

Kommunen har lämnat in en ansökan om tillstånd för skapande av ny verksamhets- och parkmark i Östra hamnen, denna ansökan är en del av ansökan om vattenverksamhet för anläggande av nya kajer.

Kontakt

Anders Svensson

Titel: Projektplanerare

Enhet: Samhälle

E-post: Anders.Svensson3@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se