Framnäs - nytt badhus

Ett nytt badhus planeras i Framnäs, öster om Vänermuseet.

Information om projektet

Lidköpings kommun planerar för ett nytt badhus i Framnäsområdet. En mötesplats för alla åldrar med fokus på friskvård och hälsa men också på lek, kunskap och gemenskap.

Projektet består av två delar. En detaljplan behöver tas fram för att avgöra om den tänkta placering är lämplig för ett badhus. Parallellt med detaljplanearbetet ska också själva badhusbyggnaden projekteras. Arbete inom ramen för detta pågår för närvarande.

Senaste nytt


  • Arbetet med Lidköpings nya badhus återupptas
    På Kommunstyrelsen 2024-04-10 beslutades att arbetet med Lidköpings nya badhus ska återupptas.
    Läs mer

  • Start av ny detaljplan för badhuset
    Kommunstyrelsen tog den 29 november 2023 beslut om att påbörja detaljplanearbete för badhuset i ny placering, öster om Vänermuseét.
    Läs mer

Detaljplan för del av Sannorna 5:1 - Badhuset

Syftet med detaljplanen

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en badanläggning i Framnäs-området i Lidköpings tätort.

Var är vi i planeringen just nu?

Kommunstyrelsen tog den 29 november 2023 beslut om att påbörja detaljplanearbete för badhuset i ny placering, öster om Vänermuseét. Samtidigt togs beslutet att avsluta det tidigare uppdraget om en detaljplan för ett badhus väster om Vänermuseét, vid nuvarande Parketten.

Arbetet med att ta fram en detaljplan förväntas ta ungefär ett år och just nu pågår utredningsarbete inför ett samrådsförslag.

Så lämnar du synpunkter vid samråd och granskning

Om du vill framföra en synpunkt på en detaljplan då det pågår samråd eller granskning måste du göra detta skriftligen. Synpunkter skickas till samhalle@lidkoping.se eller postadress: Lidköpings kommun, Sektor samhälle, 531 88 LIDKÖPING.

Förutom att planhandlingar och underlag finns att läsa på denna sida finns de alltid utställda i Stadshuset, Skaragatan 8.

Handlingar och underlag

Karta

Kontakt

Eric Alnemar

Titel: Planarkitekt

Tel: 0510771041

E-post: Eric.Alnemar@lidkoping.se

Kontakt

Johan Gustafsson

Titel: Mark- o Exploateringsing

Tel: 0510-776762

E-post: Johan.Gustafsson@lidkoping.se

Kontakt

Anders Salegård

Titel: Stab o utvecklingschef

Tel: 0510776532

E-post: Anders.Salegard@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se