LIWE life

Vetenskap och forskning är krafter som ständigt levererar ett flöde av utveckling och förbättring. Det skapar förutsättningar för en renare miljö, ett hållbart samhälle och därigenom ett bättre liv för den enskilde nu och i framtiden.

Det färdiga avloppsreningsverket vid Ekestubben/Kartåsen

Hög ambitionsnivå i fråga om miljöpåverkan

Det har inte bara varit ett gammalt omodernt reningsverk som ligger till grund för beslutet om nybyggnation. Verket får allt svårare att möta tuffare lagstiftning och brottas samtidigt med en tveksam placering. Det är också ur säkerhetssynpunkt med översvämningsrisk och som oönskad granne till bostäder och grönområden verket kommer att orsaka problem för framtida stadsplanering.

En större och mer avgörande faktor har snarare varit en hög ambitionsnivå i fråga om miljöpåverkan. Återvinning av näringsämnen, minimering av utsläpp samt en vision om ett hållbart samhälle med medvetna invånare har varit ledande i arbetet. Det sist nämnda initiativet illustreras i projektet av Bäckens vattendamm och promenadstråk som syftar till att visa invånare, skolbarn och besökare hur vi i Lidköping tänker kring vår stad och arvet till kommande generationer. Det är viktigt att så många som möjligt har kunskap, är insatta i processen och förstår vinsterna så vi kan göra rätt val för framtiden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se