De tre teknologierna

  1. Fosforåtervinning i form av produktionsteknik för fosforrika gödselgranuler som motsvarar biologiskt konstgödsel. Utvinning och återanvändande av denna ändliga resurs tillika grundämne är oerhört viktigt för jordbruket och dess framtid. Den utvunna fosforn används för lokal produktion av magnesium, ammonium och fosfat som i sin tur alltså används i konstgödsel. Avloppsvattnet transporteras till en pH-kontrollerad miljö i en reaktor. Magnesium tillsätts och gör i kombination med det höga ph-värdet att kristaller bildas och formas till granulater i likvärdig storlek. Dessa torkas och packas på reningsverket. Fosfor som inte kan utvinnas i processen används som biomassa i exempelvis plantjord.Tekniken finns idag i Nederländerna och Storbritannien men LIWE LIFE är först ut i Sverige. Fosforåtervinningen uppgår initialt till 12 ton per år.
  2. Ozonrening av läkemedelsrester, antibiotika och hormoner i avloppsvatten med en innovativ reaktordesign och effektivt styrsystem. Första generationens ozonrening finns i Schweiz och Tyskland och byggs i Linköping, men LIWE LIFE kommer som europeisk ledare att utveckla andra generationens mer energieffektiva ozonreningsteknik.För att minska utsläpp blandas vattnet med ozongas i en mindre mängd än vad som vanligen är brukligt. Detta kompenseras av vattenkorridorer med trånga passager för att förlänga vattnets exponering och för att skapa turbulens och ökad kontakt. Ozonet tillsätts genom keramiska filter på botten av kanalen. Tekniken förväntas eliminera 80-99% av läkemedelsrester och man räknar med att minska den årliga kemikalieanvändningen med 250 ton genom denna process. I en vattenkorridor förlänger man tiden för Ozoneringen kompletteras med skivfilter för rening av microplaster.
  3. Skivfilter för att rena vattnet från mikroplaster och dess absorberade långlivade organiska föroreningar ur det utgående avloppsvattnet. I vanliga fall renas vattnet i Sverige från microplaster med mellan 85-90% och de sista 10-15% anses allmänt inte kunna renas kostnadseffektivt. Traditionellt utförs reningsprocessen med sandfilter.Det finns flera anledningar till att den nya tekniken med skivfilter installeras i reningsverket. För det första beräknas mängden microplast kunna minskas med 99,5%. Dessutom fångar skivfiltret upp återstoden av det fosfor som finns kvar i vattnet. Det nya systemet består av fem roterande, parallellt upphängda skivfilter, vid vilka kontaminationen fastnar.Skivfiltrens effektivitet är också överlägsen sandfiltrens kapacitet i det avseende att mängden vatten som passerar reningsverket i framtiden kan bli så omfattande att det skulle motsvara 110 sandfilter för samma effekt och m3/h. Skivfiltren blir därigenom både mer kostnadseffektivt och tar mindre plats i reningsverket.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se