Gräva på tomten och riktlinjer för markarbeten och riktlinjer för markarbeten

När du själv, eller någon du anlitar, ska gräva på din tomt är det viktigt att veta var det finns nedgrävda ledningar. När du ska gräva använder du tjänsten Ledningskollen, vilket är en gratis webbtjänst där du får reda på var elledningar och annan nedgrävd infrastruktur finns. Från och med april 2023 har Lidköping miljö och teknik möjlighet att genomföra grävningsarbetet åt dig, kontakta oss om detta är av intresse. 

Ledningskollen

Vi på Lidköping miljö och teknik är skyldiga att märka ut våra kablar fram till din anslutningspunkt. Genom att använda Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. skyddar du ledningar mot avgrävningar, och förenklar och samordnar grävarbeten. När du använder Ledningskollen skapar du ett ärende, och får sedan svar från alla som har ledningar i det område du vill gräva.

Det är en fördel om det är den som ska utföra arbetet som anmäler ärendet, eftersom det då är lättare för oss att komma i kontakt med rätt person. Vi svarar inom tre arbetsdagar på inkommit ärende i Ledningskollen och vår ambition är att utsättningen är klar inom fem arbetsdagar efter svaret.

Riktlinjer för markarbeten och beställning av anvisning av fiberkablar

Beställning av ledningsanvisning

Ledningsanvisningens genomförande och giltighet

  • Ledningsanvisning på plats innebär spraymålning/märkpinnar på marken.
  • Ledningsanvisningen och utlämnad dokumentation gäller i 30 dagar.
  • Det är upp till förfrågaren att underhålla markeringar och förstärka dessa om andra åtgärder påverkar synligheten. Det kan vara bra att den som ska utföra grävningen är på plats när anvisningen utförs.

Säkerhetsåtgärder

  • Ledningars placering på kartan/precision i anvisningen kan avvika mot verkligheten. Handgrävning gäller därför inom en (1) meter åt vardera håll från anvisningen/kabelns läge. Detta gäller även kabelns djup.

Skador och ersättningar

  • Vid skada som uppkommer i samband med grävning utan att anvisning har skett, eller skador som har orsakats genom försumlighet eller vårdslöshet blir ansvarig part ersättningsskyldig. Ansvarig part kommer således att debiteras de kostnader som uppkommer för reparationer samt andra kostnader och/eller skador som uppstår för Lidköping miljö och teknik med anledning av skadan.

Övrigt

  • Lidköping miljö och teknik ansvarar endast för sina egna fiberkablar.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: