Producera din egen el

Du som privatperson eller verksamhetsutövare kan själv producera el. Det vanligaste är att det sker med solceller, men det kan även handla om vind- eller vattenkraft. Se till att göra rätt från början och ta reda på vilka regler som gäller innan du investerar i egen småskalig elproduktion.

Om du installerar en anläggning för produktion ska installatören anmäla det till oss på Lidköping elnät. Om din anmälan leder till ett installationsmedgivande kommer vi och byter din elmätare till en som mäter både konsumtion och produktion.

Begränsad anslutningsmöjlighet

Just nu kan vi enbart godkänna anslutning av nya produktionsanläggningar med säkringsstorlek upp till 63 ampere och en maximal inmatningseffekt på 43,5 kW. Dessa anläggningar går under begreppet mikroproducenter. Anledningen till att produktionsanläggningar över 63 ampere inte får anslutas till elnätet är begränsningar i regionnätet som ägs av Vattenfall. Vi vet i nuläget inte hur länge vi måste neka anslutningar av anläggningar över 63 ampere. Så snart vi får nya direktiv från Vattenfall kommer vi att uppdatera information här på hemsidan och installatörer i branschen.

Föranmälan och installationsmedgivande

Innan du beställer en produktionsanläggning uppmanar vi dig att se till att din installatör skickar in en föranmälan till oss. Det är viktigt eftersom våra tekniker behöver göra en bedömning om din produktionsanläggning kan anslutas till elnätet. En inskickad föranmälan hjälper till att undvika missförstånd och risken att du investera i en anläggning som inte får tas i bruk på grund av begräsningar i elnätet.

Vi ansvarar för nätanslutningen fram till din anslutningspunkt, därefter ansvarar du själv för att arbetet utförs enligt gällande standard av en auktoriserad elinstallatör.

Elmätare

När du installerar en produktionsanläggning sker både konsumtion och produktion via en elmätare. Om din befintliga elmätare inte redan är anpassad för det byter vi den. Bytet sker kostnadsfritt.

Det kan tillkomma kostnader för förstärkningsarbete i elnätet för dig som har en produktionsanläggning över 25 ampere. Detta tas ut som en anslutningsavgift.

Säkringsstorlek

Du tillåts endast ha en och samma huvudsäkring för både din konsumtion och din produktion.

Färdiganmälan och besiktning

När din elinstallatör är klar med installationen av din anläggning skickar de en färdiganmälan till oss. Vi kontrollerar den och utför i vissa fall en besiktning vid mätarplatsen. Därefter skickar vi ett intyg om att din produktionsanläggning kan driftsättas och att avtal startas. Handläggningstiden är upp till fyra veckor efter komplett färdiganmälan. Observera att du inte får starta produktionsanläggningen innan besiktningen av anläggningen är genomförd och ett skriftligt intyg om driftsättning är utfärdat av oss.

Vi har sammanställt en checklista med viktiga saker att tänka på och saker att göra för dig som vill skaffa en egen produktionsanläggning.

 • Ta reda på information om tänkbar produktionsanläggning.
 • Kolla upp om du behöver eventuella tillstånd eller bygglov.
 • Undersök om det finns möjlighet till ersättning eller bidrag.
 • Innan du gör din investering kontaktar du din installatör som sköter kontakten med oss och gör en föranmälan.
 • Efter godkänd föranmälan byter vi din elmätare så att den kan mäta både förbrukning och produktion. Bytet är kostnadsfritt. Tänk på att du endast kan ha en huvudsäkring för både din konsumtion och din produktion.
 • När besiktning av anläggningen är gjord och intyg om driftsättning är utfärdat får anläggningen tas i drift.
 • Vill du sälja din överskottsel kontaktar du ett elhandelsföretag för att teckna ett avtal.
 • Din överskottsel kan ge rätt till skattereduktion.

Det finns många föreskrifter, standarder och krav som måste uppfyllas för att få installera elproduktion. Det är bra om du som kund/elinstallatör är medveten om vad som gäller. Alla produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av auktoriserad elinstallatör. Observera att det är elinstallatören som ska se till att nedanstående är uppfyllt. 

 • Produktionsanläggningen får inte generera spänning ut på elnätet om överliggande nät skulle frånkopplas och bli spänningslöst enligt SEK TK8.
 • Anläggningen för elproduktion ska uppfylla gällande föreskrifter, standarder och krav från Elsäkerhetsverket.
 • Anläggningen SKA uppfylla kraven i Energiföretagens handbok, ”Anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet – ALP”
 • Anläggningen ska följa svenska inställningsvärden enligt gällande svensk standard.
 • Slutligen ska också krav i Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2018:2, EU-kommissionens förordning 2016/631 (RFG) samt gällande svensk elstandard SS-EN 50549-1 vara uppfyllda.

Följande villkor gäller efter färdig installation:

 • Elanläggningens elmätare med tillhörande huvudbrytare samt elkopplare för produktionsanläggningen ska alltid vara åtkomlig för elnätstekniker.
 • Vid anläggningar där mätaren redan sitter inne godkänns även denna under vissa förutsättningar. Det viktigaste är att elkopplaren för solcellsanläggningen sitter lättåtkomligt för elnätstekniker.
 • Elkopplaren ska vara låsbar och vara av typen lastfrånskiljare för att förhindra tillkoppling då underhållsarbete pågår i Lidköping elnäts anläggning.

Läs här för att se våra fullständiga anvisningar för elinstallatörer vid anslutning av produktion till lågspänningsnätet Pdf, 296.1 kB..

Att producera förnybar el i liten skala kallas mikroproduktion. Produktionen är i första hand tänkt för eget bruk, vilket minskar behovet av att köpa el.
Produktionen som du släpper ut på nätet skall vara mindre än den el du konsumerar från nätet sett över ett kalenderår.

Din elanläggning ska ha en mätarsäkring på högst 63 ampere (A) och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får vara högst 43,5 kW. Producerar du mer eller har större mätarsäkring räknas du istället som elproducent under 1500 kW.

Din konsumtionsanläggning förblir oförändrad om du är mikroproducent, det vill säga att du fortfarande behöver betala nätavgift för den el som du tar ut från nätet.

Under 2024 kommer nya produktionsavgifter att tas ut enligt EU:s elmarknadsförordning (mars, 2023). Detta innebär bland annat att du som är mikroproducent kommer börja betala en fast avgift per år.

För den el du producerar och för ut på nätet får du ersättning, så kallad nätnytta. Vi ersätter dig enligt gällande prislista.

Om du vill sälja överskottet av din mikroproduktion vänder du dig till ditt elhandelsföretag.

Information om din överproduktion som matats in på elnätet hittar du på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du har momsregistrerat företag

Det är du själv som är ansvariga för att uppgifterna på självfakturan är riktiga. Om du har momsregistrerat företag, meddela oss detta genom att skicka in registreringsbevis för detta så att vi kan debitera moms på självfakturan. Självfakturan kvittas mot ordinarie nätfaktura.

Under 2024 kommer nya produktionsavgifter att tas ut enligt EU:s elmarknadsförordning (mars, 2023). De nya avgifterna håller just nu på att arbetas fram och kommer bland annat innebära att mikroproducenter kommer börja betala fast avgift.

Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.

Över 1,5MW

Under 1,5MW

Mikroproduktion

Fast avgift / år
4600 kr
124 kr/kW

Fast avgift / år
2 200 kr
0 kr/kw

Fast avgift / år
0 kr
0 kr/kW

Rörlig avgift
0,5 öre/kWh

Rörlig avgift
0 öre/kWh

Rörlig avgift
0 öre/kWh

Nätnyttoersättning
6,5 öre/kWh

Nätnyttoersättning
6,5 öre/kWh

Nätnyttoersättning
6,5 öre/kWh

Skatteverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om skattereglerna för mikroproduktion för privatpersoner. Där kan du också läsa om hur du som har en försäljning, där beskattningsunderlaget inte överstiger 30 000 kronor under ett beskattningsår, omfattas av befrielsen för moms.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se