Bibliotekets öppettider och annan information

Biblioteket
Öppettider vecka 39
Öppettider vecka 39
Dag
Öppet
Information
Måndag 25/09
08.30 - 20.00
Tisdag 26/09
10.00 - 19.00
Onsdag 27/09
08.30 - 19.00
Torsdag 28/09
08.30 - 19.00
Fredag 29/09
08.30 - 18.00
Lördag 30/09
09.00 - 15.00
Söndag 01/10
Stängt
Öppettider vecka 40
Öppettider vecka 40
Dag
Öppet
Information
Måndag 02/10
08.30 - 20.00
Tisdag 03/10
10.00 - 19.00
Onsdag 04/10
08.30 - 19.00
Torsdag 05/10
08.30 - 19.00
Fredag 06/10
08.30 - 18.00
Lördag 07/10
09.00 - 15.00
Söndag 08/10
Stängt
Öppettider vecka 41
Öppettider vecka 41
Dag
Öppet
Information
Måndag 09/10
08.30 - 20.00
Tisdag 10/10
10.00 - 19.00
Onsdag 11/10
08.30 - 19.00
Torsdag 12/10
08.30 - 19.00
Fredag 13/10
08.30 - 18.00
Lördag 14/10
09.00 - 15.00
Söndag 15/10
Stängt
Öppettider vecka 42
Öppettider vecka 42
Dag
Öppet
Information
Måndag 16/10
08.30 - 20.00
Tisdag 17/10
10.00 - 19.00
Onsdag 18/10
08.30 - 19.00
Torsdag 19/10
08.30 - 19.00
Fredag 20/10
08.30 - 18.00
Lördag 21/10
09.00 - 15.00
Söndag 22/10
Stängt
Öppettider vecka 43
Öppettider vecka 43
Dag
Öppet
Information
Måndag 23/10
08.30 - 20.00
Tisdag 24/10
10.00 - 19.00
Onsdag 25/10
08.30 - 19.00
Torsdag 26/10
08.30 - 19.00
Fredag 27/10
08.30 - 18.00
Lördag 28/10
09.00 - 15.00
Söndag 29/10
Stängt
Öppettider vecka 44
Öppettider vecka 44
Dag
Öppet
Information
Måndag 30/10
08.30 - 20.00
Tisdag 31/10
10.00 - 19.00
Onsdag 01/11
08.30 - 19.00
Torsdag 02/11
08.30 - 19.00
Fredag 03/11
08.30 - 18.00
Lördag 04/11
09.00 - 15.00
Söndag 05/11
Stängt
Öppettider vecka 45
Öppettider vecka 45
Dag
Öppet
Information
Måndag 06/11
08.30 - 20.00
Tisdag 07/11
10.00 - 19.00
Onsdag 08/11
08.30 - 19.00
Torsdag 09/11
08.30 - 19.00
Fredag 10/11
08.30 - 18.00
Lördag 11/11
09.00 - 15.00
Söndag 12/11
Stängt
Öppettider vecka 46
Öppettider vecka 46
Dag
Öppet
Information
Måndag 13/11
08.30 - 20.00
Tisdag 14/11
10.00 - 19.00
Onsdag 15/11
08.30 - 19.00
Torsdag 16/11
08.30 - 19.00
Fredag 17/11
08.30 - 18.00
Lördag 18/11
09.00 - 15.00
Söndag 19/11
Stängt

Adresser

Besöksadress
Stenportsgatan 11

Leveransadress
Vallgatan 21
531 30 Lidköping

Postadress
Lidköpings kommun
Stadsbiblioteket
531 88 Lidköping

Telefonnummer: 0510-770050  0510-770051 

e-post: stadsbiblioteket@lidkoping.se

Återlämningsinkast
Återlämningsinkast finns på Vallgatan 21. Där kan du även återlämna böcker när biblioteket är stängt. Återlämningslådan töms i samband med att biblioteket öppnar igen och din återlämnade bok avregistreras då från ditt konto.

I släktforskaravdelningen på andra våningen finns databaser och litteratur som kan hjälpa dig i din forskning.

Lidköpingsbygdens Släktforskarförenings forskarhjälp
Lidköpingsbygdens släktforskarförening kommer att vara på plats följande måndagar under 2023:
28/8, 25/9, 30/10, 27/11
Tid: 18:00 - 20:00

Sök dina rötter - Titta på en film om Arkiv digital Länk till annan webbplats.

Tidskrifter gällande släktforskning

Släkthistoria
Släkthistoriskt forum
Västgötagenealogen

Västgötalitteratur

Det finns ett stort intresse för hembygden och dess historia. På biblioteket finns en samling med litteratur om Västergötland och Skaraborgs län. De flesta böckerna är för hemlån men några rariteter finns endast för läsning på biblioteket. Välkommen in att botanisera.

Tips om olika källor när du släktforskar

 • Titta först på Ld‐hyllan på biblioteket. Börja släktforska av Per Clemensson t ex ger en bra start.
 • Sveriges Befolkning 1880 (SVAR) 1890, 1900, 1970, 1980, 1990 på CD‐R (Folkräkning)
 • Sveriges Dödbok 7 – förteckning över de flesta avlidna personer i Sverige 1860 – 2017
 • Observera att alla dessa databaser är avskrifter av originalen och därför bara ska användas som sekundära källor.

ArkivDigital

AktivDigital har cirka 67 miljoner färgbilder på kyrkböcker och andra historiska dokument. Vare sig du är nybörjare eller mer erfaren kan du med hjälp av ArkivDigital online enkelt släktforska via Internet. Volymerna som du hittar i registren har märkning A, B, C, E, F

 • A = husförhörslängder där prästen antecknade årets händelser på varje boställe och hur det var med kristendomskunskapen och läskunnigheten i församlingen.
 • B = In‐ och utflyttningslängder. De flesta människor flyttade inte så många kilometer under ett helt liv förr i tiden. Om man flyttade skedde det oftast i oktober då man bytte husbonde.
 • C = Födelse‐ och doplängder. Här antecknades,som väl hörs på namnet, när barnet föddes och döptes, vilka föräldrarna var och deras ålder samt ofta hur länge de varit gifta och vilket barn i ordningen som fötts,faddrar och vittnen. Dessutom var prästen noga med att notera om barnet var oäkta. Ibland händer det också att barnet är dött vid födelsen och då noteras det.
 • E = Lysnings‐ och vigselbok. Även här säger namnet på längden vad den innehåller – namn och titel på de båda som ska gifta sig och var de hör hemma, datum för de tre lysningssöndagarna och vigseln, ibland även skriftligt tillstånd till äktenskap från brudens far eller broder (om fadern är död).Detta förekommer framför allt längre tillbaka i tiden.
 • F =Död‐ och begravningsbok. Som sagt här bokfördes datum då personen dött, adress/bostad vid dödsfallet, födelsedata, civilstånd, ofta sidhänvisning till husförhörslängden, och naturligtvis dödsorsak. I vissa böcker står att personen dött ”vid en ålder av x år x månader och x dagar” istället för födelsedata. Då får man räkna baklänges för att eventuellt hitta densamme i födelseboken. Obs
 • Observera att det är högst individuellt hur dessa arkivalier är skötta. Det har ibland varit godtyckligt antecknat men för det mesta har prästerna varit mycket noggranna.

Bokningsbara grupprum

Utsikten på våning två är möblerat för tio personer, men det får plats fler vid behov. Det är gratis att boka om det inte gäller slutna möten för föreningar eller kommersiella verksamheter. Se prislista nedan.

Insikten på våning ett är lite mindre, men i övrigt samma villkor.

Dessutom finns ett tyst studierum på våning två när du vill studera ostört. Det är alltså inte till för grupper och går inte att boka

Scenen är avsedd för publika aktiviteter och biblioteket ser gärna att olika öppna kulturevenemang förläggs här. Vi samarbetar med en rad studieförbund och kulturföreningar för att ha ett attraktivt programutbud. Hör av dig om du har idéer och förslag. Det är gratis utom för slutna möten för föreningar eller kommersiella verksamheter. Se prislista nedan

Prislista hyra av konferensrum för kommersiella verksamheter

I Lidköpings stadsbibliotek finns lokaler för sammanträden och seminarier. Förutom att lokalerna används av kommunens verksamheter kan de också hyras av ideella föreningar och kommersiella företag i detta syfte.


Heldag alternativt halvdag/kväll

Scenen (80 platser) 4 000:- 2 000:-
Grupprum (10 platser) 1 500:- 750:-

Med heldag avses tiden 07:30-17:30
Med halvdag avses tiden 07:30-12:00 / 13:00-17:30
Med kväll avses tiden 18:00-22:00 (Endast Scenen)

Vid bokning av lokal både heldag och kväll gäller heldagspriset.

Övriga villkor för uthyrningen

Hyresgästen förbinder sig att:

 • Lokalerna är avsedda att hyras ut till sammanträdes-, kurs-, och konferensverksamhet.
 • Bokning av lokalerna skall göras i receptionen på stadsbiblioteket där nycklar också hämtas och lämnas. Den som kvitterar ut nycklarna är ansvarig för lokalernas användning och skall se till att:
  -öppning/låsning sköts utan att entrén lämnas öppen och obevakad efter bibliotekets öppettider.
  -belysningen är släckt, elapparater avstängda och fönster stängda
  -rökning är ej tillåtet
 • Om hyresgästen lämnar lokalen i sådant skick att extra tid går åt för att iordningsställa den eller om det krävs extra städning, kommer detta att särskilt debiteras hyresgästen.
 • Ansvara för att deltagare är informerade om utrymningsvägar.

Prislista hyra av konferensrum för ideella verksamheter

I Lidköpings stadsbibliotek finns lokaler för sammanträden och seminarier. Förutom att lokalerna används av kommunens verksamheter kan de också hyras av ideella föreningar och kommersiella företag i detta syfte.
Heldag Halvdag/Kväll

Biblioteksscenen (80 platser) 1000:- 500:-
Grupprum (5-10 platser) 500:- 250:-

Med heldag avses tiden 07:30-17:30
Med halvdag avses tiden 07:30-12:00 / 13:00-17:30
Med kväll avses tiden 18:00-22:00

Vid bokning av lokal både heldag och kväll gäller heldagspriset.

Övriga villkor för uthyrningen

 • Lokalerna är avsedda att hyras ut till sammanträdes- och konferensverksamhet. Bibliotekets lokaler är dock fria att användas för tillfälliga studiesammanhang, till exempel enskilda studiecirkelträffar.
 • Bokning av lokalerna skall göras i receptionen på stadsbiblioteket, där nycklar också hämtas och lämnas.
 • Den som kvitterar ut nycklarna är ansvarig för lokalernas användning och skall se till att :
  - öppning/låsning sköts utan att entrén lämnas öppen och obevakad efter bibliotekets öppettider.
  -belysningen är släckt, elapparater avstängda och fönster stängda
  -rökning är ej tillåtet
 • Om hyresgästen lämnar lokalen i sådant skick att extra tid går åt för att iordningsställa den eller om det krävs extra städning, kommer detta att särskilt debiteras hyresgästen.
 • Ansvara för att deltagare är informerade om utrymningsvägar.
 • Vid ett samarrangemang mellan förening och biblioteket kan prissättning och övriga villkor förändras enligt överenskommelse.

Det finns en kopiator på stadsbiblioteket. Kopiorna kostar 2 kr styck och betalas i receptionen. Det går också att scanna från kopiatorn till en e-postadress. Det är gratis.

Stadsbibliotekets internetanslutna datorer bokas kostnadsfritt via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller på vår bokningsdator. Alla datorer kan bokas upp till en timme utom en som kallas "15 minuter" och bokas en kvart i taget. Du har möjlighet att göra utskrifter via datorn. De kostar 2 kronor styck. Du loggar in med ditt personnummer eller lånekortsnummer och din pin-kod. Pin-koden är densamma som när du lånar böcker.
Det finns trådlöst nätverk i stadsbiblioteket. Det heter GoliskaOpen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: