Ny bestämmelse om ändrad åldersbedömning av ensamkommande barn tidigt i asylprocessen

Från den 1 maj 2017 finns det en ny bestämmelse i utlänningslagen. Om Migrationsverket anser att det finns skäl att ifrågasätta att en asylsökande är under 18 år ska de så snart som möjligt göra en åldersbedömning. De ska även fatta ett tillfälligt beslut om åldern. Det tas då innan beslut om själva ansökan om upphållstillståndet har behandlats.

Medicinsk åldersbedömning

Innan Migrationsverket fattar ett tillfälligt beslut, som innebär att den asylsökande bedöms vara 18 år eller äldre, ska hen ges tillfälle att genomgå en medicinsk åldersbedömning. Den asylsökande och/eller god man ska ge sitt samtycke till att genomgå en en sådan bedömning. Om den asylsökande nekar till en bedömning utan att ha en godtagbar anledning räknas det troligtvis som att den asylsökande är över 18 år. Det tillfälliga beslutet börjar gälla omedelbart, men kan överklagas. Då kan en domstol under vissa förutsättningar besluta att Migrationsverkets beslut tills vidare inte ska gälla.

Migrationsverket ska göra ett slutligt ställningstagande till den asylsökandes ålder i samband med det slutliga beslutet om uppehållstillstånd. Då gäller det tillfälliga beslutet om ålder inte längre.

Vad händer med godmanskapet när ett ensamkommande barn räknas upp i ålder till över 18 år?

Asylsökandes ålder kan räknas upp till över 18 år:

  • i beslut om permanent uppehållstillstånd
  • i beslut om tillfälligt uppehållstillstånd
  • i tillfälligt beslut om ålder

Hos Överförmyndare Västra Skaraborg står god man kvar till beslutet där åldersuppräkningen skett inte går att överklaga längre eller en giltig nöjdförklaring har lämnats (det vill säga vunnit laga kraft).

Det är viktigt att du som är god man informerar överförmyndaren:

  • om asylsökande har räknats upp i ålder till över 18 år
  • om beslut har överklagats
  • när beslutet har vunnit laga kraft
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: