Ändring av schablonersättning till gode män för ensamkommande barn

Från den 1 januari 2018 är ersättningen till gode män för ensamkommande barn ändrad. Det beror på flera faktorer: Att ersättningen ska bättre stämma överens med övriga arvoden för godmanskap, att uppdrag som god man ses till stor del som ideella uppdrag, samt ändrade ersättningsregler från Migrationsverket (övriga överförmyndares ersättningsregler har därmed också ändrats).

Det innebär:

  • Före barnet har fått uppehållstillstånd (PUT eller TUT) är arvodet 3 procent av prisbasbeloppet. Det innebär ett arvode på 1 365 kronor/månad.
  • När barnet har fått permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd är arvodet 2 procent av prisbasbeloppet. Det innebär det ett arvode på 910 kronor/månad.
  • Reseersättning betalas ut enligt Skatteverkets skattefria ersättning för resor med egen bil. Ersättningen uppgår idag till 18,50 kronor/mil. Kollektivtrafikresor ersätts mot faktisk utgift som ska framgå av underlag. Om du begär ersättning för de resor som har krävts för att fullgöra uppdraget ska rese-/körjournal fyllas i på redogörelseblanketten så att datum, färdväg och syfte med resan tydligt framgår.
  • I schablonbeloppet är kostnadsersättning och ersättning för restid inkluderat.

Du ska lämna en redogörelse varje halvår

Som god man för ensamkommande barn ska du lämna in en redogörelse till Överförmyndare Västra Skaraborg för varje halvår. Då begär du också arvode för perioden. Redogörelsen för januari-juni lämnas in senast den 10 juli. Redogörelsen för juli-december lämnas in senast den 10 januari. Om du lämnar in din redogörelse i tid har vi som ambition att betala ut arvodet en till två månader efter att vi har fått redovisningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: