Om bolaget

Här hittar du information om bolagets ledning, vår styrelse och våra styrande dokument.

Så här styrs vårt bolag

Det kommunala bolagets uppdrag framgår av bolagsordning och tillhörande styrande dokument. I ledningen finns VD och enhetschefer och styrelsen utgörs av förtroendevalda politiker.

Henrik Larsson, VD

Henrik Larsson
VD

Daniel Hamrén, enhetschef Bredband resp. tf enhetschef Elnät

Daniel Hamrén
Enhetschef Bredband resp. tf enhetschef Elnät

Pernilla Bratt Enhetschef Vatten och avlopp

Pernilla Bratt
Enhetschef Vatten och avlopp

Peter Wallström Tf enhetschef Renhållningen

Peter Wallström
Tf enhetschef Renhållningen

Via länken nedan kan du se vilka som förtoendevalda som ingår i styrelsen för såväl Lidköping miljö och teknik AB som för dotterbolaget Lidköping elnät AB. Här kan du även klicka dig vidare till styrelsens protokoll från genomförda styrelsemöten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: