Nedtagning av träd och sly

Har du önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens park- eller naturmark? Vi får in många önskemål från allmänheten om nedtagning av av träd på kommunens marker. För att vi ska kunna hantera alla förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ber vi dig lämna en ansökan.

Så här går det till:

Ansökan ska vara inkommen till Sektor samhälle senast den 15 september för eventuellt kunna åtgärdas under påföljande vintersäsong. Under oktober månad sker genomgång av alla inkomna ansökningar. Besked om beslut lämnas under november månad.

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.

Här ansöker du om nedtagning av träd. Länk till annan webbplats.

Ansökan kommer att behandlas av Sektor samhälle och en bedömning görs utifrån följande kriterier:

  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska och estetiska värden
  • Trädets kondition
  • Om de boende i området påverkas av trädet och om grannarna är överens

Andra utgångspunkter är:

  • Träd tas inte ner för att löv kommer in på tomtmark
  • Träd tas inte ner därför att de skymmer parabolantenner
  • Träd tas inte ner för att de skuggar tomten korta tider på dagen
  • Åtgärder genomförs huvudsakligen under vinterhalvåret.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: