Partierna ska gemensamt utreda förutsättningar för grundskolan i Lidköpings kommun

Till bildningsnämndens möte 11 april fanns ett förslag om att stänga Wennerbergskolan och ge elever möjlighet att välja annan skola. Det förslaget röstades ned och i stället beslutades bland annat att tillsätta en politisk arbetsgrupp för att utreda förutsättningarna för grundskoleverksamheten i Lidköping kommun.

Bild på Wennerbergskolan

Uppdrag om utredning

När det gäller den arbetsmiljöutredning, integrationsfrågan samt de förhållandevis svaga resultaten vad gäller elevernas måluppfyllelse så har Lidköpings kommuns grundskoleverksamhet nu fått i uppdrag att utveckla verksamheten.

Det är flera faktorer som låg bakom förslaget om att stänga skolan. Vi ser att barnens resultat tyvärr inte ger rätt förutsättningar för att de ska klara sig vidare i skolsystemet.  Det är konstaterat på nationell nivå att en segregerad skola inte gynnar elevernas utveckling. Vi har ett ansvar att alla barn får möjligheter att nå sina mål i skolan. Lokalerna är inte heller optimala och tyvärr har vi inte heller en tillfredsställande arbetsmiljön för rektor och lärare, säger Pär Johnson, (L) ordförande för bildningsnämnden. Nu blir det i stället så att vi tar ett helhetsgrepp och ger Sektor bildning i uppdrag att ta fram en kommunövergripande utredning gällande behovet av skollokaler inom en femårsperiod.

Nämnden beslutade även att ta fram en kommunövergripande plan gällande minskad segregation och att ta fram en kommunövergripande handlingsplan för en än mer jämlik skola där så många som möjligt kan nå sina mål.

Arbetet ska ske i dialog med en partiövergripande arbetsgrupp och man ska redovisa vad man kommit fram till, senast vid bildningsnämndens möte den 9 september.

Information till elever och vårdnadshavare samt personal ges under eftermiddagen den 11 april.

Tidigare publicerad nyhet om Wennerbergskolan

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: