Om musikskolan

Musikskolan vill ge alla barn och ungdomar i Lidköpings kommun en lustfylld och lärorik musikupplevelse. Vi är en skola fylld av musik!

Spela ett instrument eller ta sånglektioner

Hos oss får du lära dig att spela ett instrument eller ta sånglektioner. Du får även möjlighet att spela tillsammans med andra eller sjunga i kör. En gång i veckan träffar du din lärare för att spela eller sjunga och lära dig mer och under veckan fortsätter du sen att öva själv hemma.

Större delen av vår undervisning sker på Musikskolan i Stadsträdgården, men många elever får lektioner på sin skola. Till exempel får alla blockflöjtselever spela på skoltid. Musikskolan erbjuder undervisning på ett stort antal instrument och sång.

Naturligtvis ska du välja det instrument som du känner att du har lust att börja spela men vill du vara riktigt säker på att få en plats redan i höst så kanske du ska välja något lite ovanligare instrument.

Johan Kjellberg

Johan Kjellberg
Rektor
0733-55 31 97
e-post: johan.kjellberg@lidkoping.se

Kevin McCallum

Kevin McCallum
Piano, ensemble
070-921 64 44
e-post: kevin.mccallum@edu.lidkoping.se

Ida Danielsson

Ida Danielsson
Fiol, suzukifiol, altfiol, ensemble
070-6706785
e-post: ida.danielsson@edu.lidkoping.se

Marcus Hedenfalk

Marcus Hedenfalk
Slagverk, ensemble
070-6706918
e-post: marcus.hedenfalk@edu.lidkoping.se

Håkan Hindhammar

Håkan Hindhammar
Klarinett, piano, saxofon. blockflöjt, ensemble
070-545 87 48
e-post: hakan.hindhammar@edu.lidkoping.se

Anna Inghammar-Vendelholt

Anna Inghammar-Vendelholt
Solosång, ensemble, rytmik.
070-6707620
e-post: anna.inghammarvendelholt@edu.lidkoping.se

Martin Bondeson

Martin Bondeson
Saxofon, ensemble
073-816 03 25
e-post: martin.bondeson@edu.lidkoping.se

Sandra Sundblom
Brass, ensemble
070-6710460
e-post ; sandra.sundblom@edu.lidkoping.se

Mathias Kihlberg

Mathias Kihlberg
Tvärflöjt, blockflöjt, ensemble
070-718 06 40
e-post: mathias.kihlberg@edu.lidkoping.se

Susanna Heinebäck

Susanna Heinebäck
Fagott, oboe, ensemble
0510-77 07 40
e-post: susanna.heineback@edu.lidkoping.se

Nina Tågerud

Nina Tågerud
Solosång, fiol, ensemble, kör
070-6709158
e-post: nina.tagerud@edu.lidkoping.se

Karin Möller

Karin Möller
Piano
070-452 01 47
e-post: karin.k.moller@gmail.com

Eva Ekhagen

Eva Ekhagen
Rytmik, blockflöjt, kör
073-947 21 20
e-post: eva.ekhagen@edu.lidkoping.se

Mikael Ciesielski
Gitarr, elgitarr
072-5076525
e-post: mikael.ciesielski@edu.lidkoping.se

Föräldraledig vårterminen 2024

Hanna Carlsson
Piano, stråkorkester
Mobil: 070-5255876
e-post: hanna.carlsson@edu.lidkoping.se

Lysander Brouwer
Cello, ensemble, vik gitarr
073-0338385
e-post: Lysander.brouwer@edu.lidkoping.se

Jan Brodin

Jan Brodin
Elgitarr, elbas, gitarr, ensemble
070-6706587
e-post: jan.brodin@edu.lidkoping.se

Jan Björklund

Jan Björklund
Elgitarr, elbas, gitarr, ensemble
070-497 00 64
e-post: jan.bjorklund@edu.lidkoping.se

Musikskolan har en egen föräldraförening där alla föräldrar med barn på Musikskolan automatiskt är medlemmar. Föreningen hjälper till vid olika evenemang, exempelvis elevaftnar, julkonserter och Musikskolans dag. Föräldraföreningen säljer bland annat fika vid vissa evenemang. Överskottet från försäljningen går sen oavkortat tillbaks till barnen i form av bidrag till orkesterkläder och resor mm.

Föreningen har under pandemin legat nere men vi har nu bestämt att göra en omstart. Det kommer att genomföras ett årsmöte i samband med elevafton den 6/3 och då kommer det att väljas ny styrelse enligt ett förslag som finns. Dagordningen blir enligt nedan.

MUSIKSKOLANS VÄNNER

Dagordning vid årsmöte 2024-03-06

 1. Mötets öppnande
 2. Val av
  a) mötesordförande
  b) sekreterare
  c) två justerare
 3. Fråga om mötet blivit behörigt kallat
 4. Fastställande av dagordning
 5. 5. Föredragning av
  a) verksamhetsberättelse
  b) ekonomisk redovisning
  c) revisorns berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
  Stadgeändring
 8. Fastställande av föreningsavgift, förslag oförändrat 50:- för ej vårdnadshavare
 9. Val av styrelse
 10. Val av två revisorer
 11. 11. Val av valberedning
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: musikskolan@edu.lidkoping.se